Aktuality z kultury

MČ Praha 10 hledá další významné stromy

Nejsou jen zdravé a estetické, ale rovněž připomínají nějakou významnou událost, přinášejí důležitá poselství, jsou jakkoliv atypické nebo vysazené na netradičním místě. Taková je charakteristika tzv. významných stromů. Na území MČ Praha 10 jsou aktuálně takovéto čtyři stromy a jedna alej, radnice by chtěla jejich počet zvýšit. Vyzývá proto občany, aby posílali tipy na unikátní dřeviny.

Publikováno: 29.10.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Ankety a soutěže3319

Zatímco památné stromy jsou evidované ze zákona (o ochraně přírody a krajiny), s čímž souvisí zákaz je jakkoliv ničit či poškozovat v přirozeném vývoji, významné stromy oporu v legislativě nemají. V Praze jich je aktuálně celkem 313, jejich seznam vede a aktualizuje Aleš Rudl z Národního památkového ústavu, se kterým městská část spolupracovala při svém prvním hledání místních významných dřevin v roce 2017. 

„Celý koncept významných stromů je založený z velké části na aktivitě obcí, občanů a spolků. Mnohdy dojde k vysazení nějaké dřeviny na počest konkrétní události, pokud ale není stabilně označena cedulkou, poselství se může vytratit. Což je škoda. Proto vyzýváme veřejnost, ať nám návrhy přesně na tyto stromy posílají,“ říká Milan Maršálek (VLASTA), předseda Výboru pro životní prostředí, který se v této aktivitě vrací k tradici z roku 2017. Občané mohou tipy posílat na adresu stromy@praha10.cz do konce listopadu, následně bude Výbor rozhodovat, kterým bude „titul“ udělený.

Kromě dřevin připomínajících nějakou událost lze přihlašovat i ty, jež rostou na netradičním místě, mají nápadnou velikost, jedná se o krajinné dominanty nebo zvláštní dendrologické druhy. 

Péče o stromy a zeleň na území městské části je velkou a dlouhodobou prioritou Desítky v oblasti životního prostředí. Na veřejných prostranstvích probíhá pravidelná výsadba, v listopadu je například v plánu na Kubánském náměstí. Stromy jsou také postupně doplňovány o zasakovací vaky k lepší distribuci vody v suchém období.

„Na sázení i péči o stromy máme další samostatné projekty. Za více než dekádu už bylo zasazeno přes 4 500 nových stromů pro narozené děti. Letos jsme odstartovali nový projekt adopce stromů, v rámci nějž se lidé mohou ujmout konkrétní dřeviny a následně sami dohlížet na její dobrou kondici,“ doplňuje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která má na starost oblast životního prostředí.