Aktuality z kultury

Magistrát chrání lidi bez domova i s domovem, ve spolupráci s MČ Praha 10 otevírá na zimu humanitární noclehárnu

Magistrát hl. m. Prahy rozšiřuje počet zařízení, kde mohou lidé bez domova přečkat zimní mrazy. Humanitární noclehárna pro tuto ohroženou skupinu bude od začátku prosince do konce března nově fungovat i v areálu u Malešického náměstí v objektu vlastněném hlavním městem. O službě, kterou budou organizovat Armáda spásy České republiky a Charita ČR, bylo dnes podrobně informováno Zastupitelstvo MČ Praha 10.

Publikováno: 09.11.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví, Malešice3325

V Malešicích najde azyl přibližně 30 lidí, v celé Praze bude přes zimu fungovat desítka podobných zařízení s celkovou kapacitou přes 450 lůžek. Ta jsou ale momentálně soustředěná převážně v centru metropole. „Nevyužívaný a pozvolna chátrající objekt na území Prahy 10 jsme vybrali pro pilotní projekt decentralizace služeb pro tuto cílovou skupinu. Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Centrem sociálních služeb Praha pracujeme na vytipování dalších míst, kde by mohla vzniknout obdobná menší centra,“ popisuje Milena Johnová (PRAHA SOBĚ), radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

V malešickém objektu vznikne dočasná zimní noclehárna, a to v režimu humanitárního opatření 24 (hodin) / 7 (dní v týdnu). Lidé zde budou moci pobývat v teple celý den, dostanou přikrývky, teplý čaj a jídlo, případně čisté a teplé oblečení. Přibližně dvakrát týdně zde bude přítomná i zdravotní sestra, která jim v případě potřeby poskytne základní zdravotní ošetření.

Centrum by měli využívat především lidé bez domova pohybující se po území Prahy 10, které budou terénní pracovníci aktivně oslovovat. Tím dojde k dvojímu efektu. Zaprvé pomůžeme skupině, které v zimních měsících reálně hrozí vážné zdravotní problémy nebo v některých případech i fatální následky. A zadruhé zvýšíme ochranu našich dalších obyvatel. Lidé bez přístřeší se totiž pohybují i na zastávkách městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných místech, a vzhledem ke své situaci samozřejmě striktně nedodržují ani základní hygienické návyky. To je rizikové nejen v souvislosti s možným přenosem onemocnění COVID-19, ale i dalších chorob,“ říká radní MČ Praha 10 pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Kočí (Piráti).

O provozu nového zařízení byla informována také městská policie. „Tím, že centrum bude provozováno jako nepřetržitá služba s relativně malou kapacitou, ale neočekáváme v podstatě žádná bezpečnostní rizika pro okolí. V zařízení budou především starší lidé, kteří s vděčností přijímají možnost noclehu a pomoci, a to obvykle v delším časovém horizontu. Nedochází tedy k časté fluktuaci klientů. Velkou záruku bezproblémového fungování osobně spatřuji také v tom, že službu budou organizovat Armáda spásy a Charita, které mají s provozem zimních nocleháren dlouholeté zkušenosti. Pokud by někdo nerespektoval pravidla centra, nebude vůbec přijat,“ prohlašuje ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček.

Po ukončení letošního zimního provozu se postupně začne s opravami objektu, aby mohl od prosince příštího roku sloužit jako stabilní noclehárna kombinovaná s nízkoprahovým denním centrem. Rekonstrukci bude hradit Hlavní město Praha a měla by vyjít na 22 milionů korun. V noclehárně bude k dispozici 28 lůžek a denní centrum bude obdobně připravené pro maximálně 30 lidí.