Aktuality z kultury

Létající krizový tým z magistrátu už pomáhá. Začal na Praze 10 a ocenil CSOP

Od pondělí 4. 5. 2020 funguje v Praze magistrátní tzv. „létající krizový tým“. Mobilní skupina zdravotníků, která nově poskytuje podporu v domovech pro seniory a pro lidi s postižením, navštívila jako první Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) v Praze 10. To bylo týmem oceněno za zvládání krizové situace způsobené pandemií koronaviru, a došlo k výměně dobré praxe. 

„O podporu ze strany létajícího krizového týmu je velký zájem, už teď máme pořadník na dva týdny. Jsem ráda, že zařízení vnímají tým ne jako kontrolu, ale skutečně partnerskou podporu. Velmi si vážím nasazení sociálních pracovníků a jsem ráda, že jim tímto můžeme poskytnout pomoc se zdravotnickými otázkami, které současná mimořádná situace přináší,“ říká radní pro sociální politiku a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy Milena Johnová (Praha sobě).

CSOP se do spolupráce na projektu Magistrátu hl. m. Prahy zapojilo tak, že „létající tým“ pozvalo do svého Domova pro seniory U Vršovického nádraží a svých Domovů Vršovický zámeček a Zvonková. „Chtěli jsme si ověřit, zda jsou námi přijatá opatření dostatečná, a z ´profesní slepoty´ neopomíjíme nějaké další možnosti prevence,“ vysvětluje Michal Kočí (Piráti), radní pro sociální, zdravotní oblast a bezpečnost MČ Praha 10, která CSOP zřizuje. „Zřízení ´krizového létajícího týmu´ považuji za velmi dobrý a užitečný krok, který pomůže extrémně vytíženým pracovníkům v sociálních službách. Potěšilo nás, že kolegové z magistrátu nezjistili nedostatky, a naopak námi přijaté kroky ocenili. Zásadní nyní bude pokračovat ve spolupráci a vyměňovat si aktuální zkušenosti a to nejen s létajícím krizovým týmem, ale i dalšími domovy seniorů.“ dodává radní Kočí.

Zařízení pro seniory fungují za velmi přísných podmínek. Ve všech „desítkových“ domovech, které provozuje CSOP, je důsledně sledován zdravotní stav všech klientů. Zaměstnanci pak absolvují měření teploty před nástupem do každé směny, jsou pravidelně testováni a rozděleni na turnusy. Existují zde izolační pokoje pro uživatele při návratu ze zdravotnických zařízení, jsou zavedena bariérová opatření a funguje krizový štáb v rámci pobytových služeb CSOP.

„Zároveň si ale moc dobře uvědomujeme, jak důležité je udržovat klienty v dobré náladě. Naši zaměstnanci jim pomáhají spojit se se svými nejbližšími přes skype či viber. A ti je zase chodí zdravit pod balkony našich domovů. To je až dojemné,“ líčí Eva Lexová, pověřená řízením CSOP, a neopomene poděkovat dobrovolníkům za roušky, dezinfekci a vitamíny ve formě ovoce či džusů pro zaměstnance.

Létající krizový tým – jeho vedoucím je všeobecný praktický lékař, dále ho tvoří lékař paliativní medicíny, tři medici, všeobecná zdravotní sestra a skrze konzultace také psycholog a specialisté v oborech ORL, interní péče, psychiatrie, neurologie, kožní a dalších. Podporu poskytuje v pražských domovech seniorů, domovech se zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením. Aktuálně funguje v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) – jedná se o příspěvkovou organizaci zřizovanou MČ Praha 10. Má 192 klientů pobytových a přibližně 1 500 uživatelů terénních služeb. Provozuje Domov pro seniory U Vršovického nádraží, Domov Vršovický zámeček a Domov Zvonková.