Aktuality z kultury

Jan Kotěra 150! MČ Praha 10 si až do konce roku připomíná slavného architekta

MČ Praha 10 si letos připomíná 150 let od narození Jana Kotěry, vizionáře, který žil a tvořil na jejím území. Na počest zakladatele moderní české architektury se na Desítce bude konat řada kulturních událostí: venkovní výstava, architoulky po Kotěrových stavbách, přednášky či komentované prohlídky.

Publikováno: 22.04.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura3403

Projekt „Jan Kotěra 150“ oficiálně začal páteční pietou u Kotěrova hrobu (u příležitosti jeho úmrtí, 17. dubna 1923). Té se zúčastnili jak zástupci městské části, tak Kotěrova centra architektury. Právě radnice a obecně prospěšná společnost z Desítky společně připravily několikaměsíční program věnovaný slavnému tvůrci.

„V Praze 10 žila a tvořila spousta význačných umělců, snad žádný ale v tak velké míře neovlivnil podobu naší městské části. Kotěrovo dílo je její nedílnou součástí, stavby geniálního architekta můžeme obdivovat nejen na expozicích, ale vidíme je i z ulic naší čtvrti. Projektem chceme širokou veřejnost upozornit na ty nejvýraznější a doplnit řadu zajímavostí, které se k nim vážou,“ popisuje David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro školství a kulturu.

Ještě na jaře vznikne výstava „Česká moderní architektura Prahy 10“, jež připomene význačné stavby Jana Kotěry a jeho spolupracovníků a následovníků. Samotný Kotěra je známý především v souvislosti s Trmalovou vilou ve Strašnicích, stojí ale i například za Vršovickou vodárnou, na Vinohradech si pak zbudoval vlastní (Kotěrovu) vilu. Expozice bude umístěná jak ve venkovním veřejném prostoru, tak v Trmalově vile.

V souvislosti s letošním Mezinárodním dnem muzeí (18. května) bude v Trmalově vile otevřený XXI. Salon Jana Kotěry 2021 a u vstupu do budovy bude odhalená nová pamětní deska. Od léta pak budou probíhat architoulky po stavbách Jana Kotěry a jeho žáků v Praze 10.

Závěr roku bude patřit přednáškám, besedám a komentovaným prohlídkám tematických výstav v Trmalově vile. Na stejném místě se, v souvislosti s 18. prosincem, kdy se Kotěra narodil, uskuteční vzpomínkové pásmo.

„Projekt Jan Kotěra 150 ukáže Kotěru nejen jako významného tvůrce moderní české architektury, ale také jako teoretika, pedagoga i projektanta, který vychoval celé generace našich architektů, v čele s Josefem Gočárem,“ říká Oldřich Janota, ředitel obecně prospěšné společnosti „Kotěrovo centrum architektury“.