Aktuality z kultury

Informace pro osoby postižené povodněmi.

MČ Praha 10 je připravena poskytnout svým obyvatelům bezplatnou právní službu týkající se uplatnění případných pojistných nároků. Obracejte se prosím na callcentrum - tel. 840 11 12 13, kde budou Vaše požadavky evidovány a následně se s Vámi spojí naši pracovníci.

 

Občané, kterým povodeň postihla jejich nemovitosti a budou potřebovat vysoušeče, čerpadla nebo návštěvu statika k posouzení jejich nemovitosti se můžou obracet na callcentrum - tel. 840 11 12 13. S občany se poté spojí příslušní pracovníci úřadu.

 

Česká pojišťovna nabízí občanům postiženým povodní materiální pomoc, zálohy na škodní události a co nejvyšší součinnost při řešení škod.

Kontaktní informace na likvidátory a důležité informace od ČP

Infoleták Jak postupovat v případě povodně

 

Publikováno: 02.06.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Malešice, Michle, Strašnice, Vinohrady, Vršovice, Různé174
Informace pro osoby postižené povodněmi.

Pražské povodňové centrum Junáka nabízí pomoc dobrovolníků

Pokud potřebujete s něčím pomoci, neváhejte se obrátit na:

a) Váš požadavek vyplňte přímo na internetový portál www.povodnovapomoc.cz

b) kontaktujte nás přímo na operativní linku 777 663 997 (8-20h), Váš požadavek zadáme na internet

Kontakty na dobrovolníky Vám poté budou chodit emailem, pracujeme na tom, aby od pátku sms na Váš mobil.

Nabídka platí pro jednotlivce i instituce.

 

Informace z pracovněprávní a sociální oblasti od MPSV

 

Osobám postiženým povodní může být poskytnuta dávka pomoci v hmotné nouzi – tzv. mimořádná okamžitá pomoc. Výplatu dávky zajišťuje Úřad práce. Pro občany Prahy 10 je jeho pobočka umístěna na adrese Vršovická 68, budova C, 2. patro. Žádost o dávku můžete podat již v pondělí.

 

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Jednou ze situací je i postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.:

 

Bližší informaci o dávce je možné získat na stránkách MPSV ČR

http://www.mpsv.cz/cs/5#djp

 

V případě potřeby se také můžete obracet na sociální pracovníky ÚMČ Praha 10, kteří Vám poskytnou bližší informace nebo pomoc při zprostředkování podání této žádosti. Kontakty naleznete zde:

http://www.praha10.cz/urad-mc/odbory/odbor-socialni/oddeleni-socialni-prace.aspx

 

Od 4. 6. od 9:30 se vydávají v ZŠ Břečťanová (evakuační centrum) věci potřebné k úklidu (Savo, voda balená, košťata). Během odpoledne bude sortiment doplněn o lopaty, gumové rukavice a chloramin. Žádáme všechny potřebné občany, aby si brali pouze množství potřebné k úklidu, počty vydávaných prostředků jsou omezeny.

 

Možnost přistavení kontejneru

 

Městská část nabízí možnost bezplatného přistavení velkoobjemového kontejneru pro odložení odpadu ze zaplavených bytových objektů. Kontejnery budou přistaveny po domluvě vhodného místa, na kterém může být situován. Kontejnery je možné umístit dnes - 3. 6. do 18:00 hod. následně další dny od rána (vždy cca od 7:00 do 18:00).  Kontaktní telefon pro zajištění kontejneru je 736499364 (možno i formou SMS) a 267093365.

 

Podporu postiženým povodní poskytuje krizové centrum RIAPS.

 

Individuální i skupinové intervence, služba je poskytována 24 hodin denně bezplatně.

Volat můžete od 8:00 do 16:00 na telefon 222 58 67 68 a od 16:00 do 8:00 na telefon 222 58 21 51.

Více informací na www.csspraha.cz

 

Seznam očkovacích center v Praze