Aktuality z kultury

Informace o rušení poboček České pošty v městské části Praha 10

Počínaje 1. červencem bude Česká pošta zajišťovat dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami. Na základě nových legislativních parametrů bude 300 poboček nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů ruší bez náhrady.

Publikováno: 15.05.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ3847

V praxi to znamená, že budou v MČ Praha 10 k poslednímu červnu uzavřeny 3 poštovní pobočky, z celkového počtu 6. Konkrétně se jedná o pošty: Praha 108 Počernická 518/55, Praha 105 Litevská 1282/1 a Praha 100 Vršovická 1527/68b.

Provoz na poštách Praha 10 Černokostelecká 2020/20 a Praha 101 Sportovní 846/22 zůstává beze změn a na pobočce Praha 106 Malinová 1739/1 dojde k úpravě hodin pro veřejnost.

K tomuto kroku Česká pošta přistupuje z důvodu klesající poptávky po tradičních poštovních službách, která se za posledních pět let snížila o 40 %. Na této skutečnosti má největší podíl digitalizace, díky níž lze řadu služeb zařídit v on-line prostředí, nikoli osobní návštěvou pošty.

Český telekomunikační úřad tyto změny reflektoval a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách.

Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2 500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale do tří. Klientům, jejichž pošta byla zrušena, zajistí nově spádové pošty dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu a požadovaný standard služeb. O přiřazení pod novou spádovou (ukládací) poštu budou všichni klienti včas informováni.

Pro odeslání a výdej balíků mohou zákazníci využít síť Balíkoven a samoobslužných výdejních boxů.

Snížení počtu poboček bylo stanoveno podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou např. bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD.