Aktuality z kultury

Informace k povodňové situaci


Na základě Předpovědní povodňové služby ČHMÚ dnes 27. 6. ve 12:00 hodin pominul 1. stupeň povodňové aktivity v Praze!

 

 

 

Vzhledem k současné povodňové situaci zřídila Praha 10 pro své občany informační linku, kde je možno získat aktuální informace. Máte-li dotazy k povodňové situaci v Praze 10, volejte na informační linku 724 186 211.

 

Call centrum MHMP, kam můžete směrovat Vaše požadavky na statika, technická zařízení, včetně techniky na odklízení následků povodní je 725 522 721.

 

 

Publikováno: 04.06.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Čtvrti, Zprávy tiskového mluvčího, Různé172
Informace k povodňové situaci

Informace o povodních od dotčených organizací a úřadů:

 

Ústřední povodňová komise

Hasičský záchráný sbor

Český hydrometeorologický ústav

Ministervo financí

Ministerstvo obrany

Ministerstvo zemědělství

Policie ČR

Sesuv půdy na D8

 

 

Finanční pomoc od společnosti Bohemia Energy

 

Potvrzení pro občany o tom, že je postihla povodeň, poskytuje vedoucí oddělení bezpečnostního managementu pan Bc. Miloš Jurča, tel.: 267 093 627, email: milosj@praha10.cz

 

Vyšetření vzorku vody ze studny

 

Informace o deratizaci - Místa, kde proběhne deratizace

 

Český červený kříž - nabídka materiální pomoci

 

Nabídka ČEZ zákazníkům postiženým povodněmi - elektřina a plyn na tři měsíce zdarma

 

Pokud bude nutné provést postřik proti larvám komárů ve vytvořených lagunách, prosím kontaktujte paní MUDr. Veselou z MHMP - tel.: 271 087 138, mobil: 733 673 931, email: podatelna@hygpraha.cz

 

Nabídka výpomoci - stavební práce

 

Seznam očkovacích center v Praze

 

Mironet poskytuje bezplatnou záchranu techniky zaplavené povodní

 

MČ Praha 10 je připravena poskytnout svým obyvatelům bezplatnou právní službu týkající se uplatnění případných pojistných nároků. Obracejte se prosím na callcentrum - tel. 840 11 12 13, kde budou Vaše požadavky evidovány a následně se s Vámi spojí naši pracovníci.

 

Podporu postiženým povodní poskytuje krizové centrum RIAPS.

Individuální i skupinové intervence, služba je poskytována 24 hodin denně bezplatně.

Volat můžete od 8:00 do 16:00 na telefon 222 58 67 68 a od 16:00 do 8:00 na telefon 222 58 21 51.

Více informací na www.csspraha.cz

 

 

Informace obecně poskytuje:

Miloš Jurča - tel: 724 090 445

Anna Valentová - tel: 724 186 211

Jana Tlamichová - tel: 725 526 738

 

 

Informace pro osoby postižené povodněmi.

 

Osobám postiženým povodní může být poskytnuta dávka pomoci v hmotné nouzi – tzv. mimořádná okamžitá pomoc. Výplatu dávky zajišťuje Úřad práce. Pro občany Prahy 10 je jeho pobočka umístěna na adrese Vršovická 68, budova C, 2. patro. Žádost o dávku můžete podat již v pondělí.

 

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Jednou ze situací je i postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.:

 

Bližší informaci o dávce je možné získat na stránkách MPSV ČR

http://www.mpsv.cz/cs/5#djp

 

V případě potřeby se také můžete obracet na sociální pracovníky ÚMČ Praha 10, kteří Vám poskytnou bližší informace nebo pomoc při zprostředkování podání této žádosti. Kontakty naleznete zde:

http://www.praha10.cz/urad-mc/odbory/odbor-socialni/oddeleni-socialni-prace.aspx

 

Informační materiály Ministerstva zdravotnictví ČR:

Pravidla základní hygieny po záplavách + doplnění

Postup při sanaci zatopené studny

Leptospiróza - nebezpečí nákazy