Aktuality z kultury

I letos bude Praha 10 vybírat svého Dobrovolníka roku

Radnice Prahy 10 pořádá i letos nyní již třetí ročník soutěže o Dobrovolníka roku. „Cílem je ocenit až deset dobrovolníků z různých oblastí působení, kteří bez nároku na odměnu pomáhají v nejrůznějších oblastech života naší městské části,“ uvedl ke smyslu soutěže starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.pro Prahu 10).

Publikováno: 01.09.2014
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Ankety a soutěže, Komunitní711
I letos bude Praha 10 vybírat svého Dobrovolníka roku

Do volby mohou být nominováni dobrovolníci z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, životního prostředí, ekologie, aj. Jedinou podmínkou je, aby svou práci vykonávali na území desáté městské části. Kandidáty na cenu může navrhnout nezisková organizace, která působí na území městské části Praha 10 déle než jeden rok. Návrh na udělení ceny musí obsahovat: důvod navržení, stručnou charakteristiku nominující organizace a kontaktní spojení na ni, dvě až tři fotografie (či krátké video) zachycující dobrovolníka při výkonu dobrovolnické činnosti, základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta na cenu, souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a důvodu udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení v následujícím znění: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“

Termín podání přihlášek je 10. listopadu 2014. Přihlášky obsahující náležitosti uvedené v dokumentu „Podmínky nominace do volby Dobrovolníka roku Prahy 10“, který je ke stažení na stránkách www.praha10.cz v sekci Akce a projekty, záložka Dobrovolník roku Prahy 10, lze zasílat dvěma způsoby: buď na e-mail nikolap@praha10.cz, nebo písemně na adresu Městská část Praha 10, oddělení projektů MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 k rukám Nikoly Petrovicové. Přihláška musí být označena textem „Volba dobrovolníka roku“.

Vybraní dobrovolníci budou oceněni na slavnostním večeru, který se bude konat dne 4.12.2014. Oceněné vybere jedenáctičlenná porota složená ze zástupců všech zastupitelských klubů ZMČ Praha 10, dvou zástupců ÚMČ Praha 10 a dvou zástupců občanů.