Aktuality z kultury

Havarijní kácení stromu v Nosické ulici

V Nosické ulici mezi domy č. p. 1883 a 1884 je strom Mahalebka obecná v havarijním stavu. Roste u chodníku, parkujících vozidel a v blízkosti dětského hřiště. Tento strom je silně nakloněný, má poškozené kořeny a je infikován dřevokaznou houbou, zároveň dochází k jeho rozlamování. S ohledem na bezpečnost chodců, dětí a vozidel musí dojít k jeho urychlenému odstranění.

Publikováno: 19.02.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bezpečnost, Životní prostředí5030

V bezprostřední blízkosti byly v této lokalitě vysazeny na podzim tři nové stromy, a i v budoucnu je zde plánována výsadba několika dalších stromů.