Aktuality z kultury

ANTIFETFEST aneb jde to i jinak

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil ve spolupráci s městskými částmi Praha 1-22 8. ročník amatérské filmové soutěže s názvem ANTIFETFEST aneb jde to i jinak.  AntiFetFest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování. 

ANTIFETFEST aneb jde to i jinak

Úkolem žáků a studentů je samostatně natočit krátký film na téma sociálně rizikového chování (např. záškoláctví, závislost na návykových látkách) a přihlásit ho do soutěže. Přihlášku do soutěže a další podrobnosti naleznou zájemci na internetové adrese www.antifetfest.cz

Soutěžní snímky a přihlášky přijímají do 27. 3. 2015 protidrogoví koordinátoři jednotlivých městských částí – v rámci MČ Praha 10 je kontaktní osobou pan Jakub Skřivan, oddělení sociální prevence odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10, tel. 267 093 623, e-mail: jakubs@praha10.cz)

V květnu 2015 budou soutěžní snímky zveřejněny na stránkách festivalu (www.antifetfest.cz) a proběhne hlasování o Cenu diváka. Pražské finále soutěže se bude konat v červnu 2015.

V roce 2014 naši městskou část reprezentovali na AntiFetFestu žáci ze ZŠ v Gutově ulici. Tvůrčí skupina 4 žáků natočila film na téma hazard s pyrotechnikou a záškoláctví. 

Za reprezentaci MČ Praha 10 v rámci festivalu obdrželi žáci ZŠ Gutova věcné dary a za jejich soutěžní počin a reprezentaci městské části jim dne 4. 2. 2015 osobně poděkovala Ing. Dagmar Lešenarová, radní pro sociální oblast.