Harmonogram podoblasti 10.4

jaro/léto 2021 - Spuštění zón placeného stání (ZPS) v podoblasti 10.4: Záběhlice, Zahradní město a Michle (Bohdalec), přesný termín bude znám po odsouhlasení a upřesnění ze strany MHMP

02.03.2021 - Schválení plánu organizace ZPS v podoblasti 10.4 Radou MČ Praha 10

15.02.2021 - Informaci o stavu projektu ZPS vzal na vědomí Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ*

05.-11.02.2021 - Po dobu 7 dnů veřejnost připomínkovala finalizovaný projekt ZPS 10.4 (celkem 28 připomínek; touto formou je nahrazováno veřejné projednání, které nelze uskutečnit z důvodu koronavirové pandemie)*

20.01, 03.02 a 17.02.2021 - Komise pro dopravu a parkování RMČ projednala připomínky veřejnosti a zastupitelů

11.01.2021 -  Informaci o stavu projektu ZPS vzal na vědomí Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ*

07.12.2020 - Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ projednal aktuální stav přípravy ZPS*

01.12.2020 – 08.01.2021 - Připomínkování veřejností (celkem 120 připomínek)*

podzim 2020 - Projekt ZPS 10.4 nejprve připomínkovali úředníci Úřadu MČ Praha 10 a silničního správního úřadu Prahy 10 (celkem cca 50 připomínek), průběžně byli informováni zastupitelé

podzim 2019 – podzim 2020 - Příprava, projednání a participace veřejnosti, schválení, realizace a spuštění ZPS v I. etapě v podoblastech 10.1, 10.2 a 10.3: Vršovice + Vinohrady, Strašnice a Malešice

24.06.2019 - ZMČ schválilo návrh na rozšíření ZPS na území naší městské části a podalo žádost na hlavní město Praha o zpracování projektu organizace dopravy v klidu pro celé území Prahy 10 ve dvou etapách*

13.06.2019 - Představení průběhu zavádění ZPS v Praze 10 v rámci setkání s veřejností v KD Barikádníků*

11.06.2019 - RMČ odsouhlasila návrh na rozšíření ZPS v Praze 10

13.05.2019 - Zavedení ZPS v Praze 10 doporučil Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ*

24.04.2019 - Zavedení ZPS v Praze 10 doporučila Komise pro dopravu a parkování RMČ

jaro 2019 - Na sérii veřejných jednání ve všech částech Prahy 10 byla veřejnost informována o záměru radnice zavést ZPS*

zima 2018/2019 - Zastupitelům MČ Praha 10 byla představena aktualizovaná studie vyhodnocení dopravy v klidu, která doporučila zavedení ZPS

* Takto označená jednání byla veřejná nebo probíhala distanční formou z důvodu nouzového stavu v ČR s možností připomínkovat vlastní proces zavádění ZPS na MČ Praha 10 nebo podávat konkrétní podněty pro úpravu ZPS v podoblasti 10.4

Vypořádání dotazů k podoblasti 10.4

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10