Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Nad Vodovodem, Cerhenická, Počernická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  pokládka elektrických VN kabelů (2 etapy)
Popis stavu:  uzavřený spojovacího chodníku mezi ulicemi Nad Vodovodem a Počernická (mezi objekty č. 514/54 a č. 513/56); uzavření severního chodníku a omezení parkování v ulici Nad Vodovodem při severní straně komunikace v místech probíhajících prací (vždy v délce max. 50,0 m) a v místech náhradních přechodů pro chodce, přístup k objektům č. 455/73 až č. 458/79 pomocí přechodových lávek; uzavření východního chodníku a omezení parkování v ulici Cerhenická při východní straně komunikace v místech probíhajících prací a v místech náhradních přechodů pro chodce
Termín vzniku:  24.06.2019
Termín ukončení:  01.08.2019
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  tel. 267 051 111
Zhotovitel:  Com - Pakt Energy, a.s., Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 226 203 300

V Olšinách, Bečvářova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  pokládka optického kabelu (přípojka)
Popis stavu:  uzavřený západní chodník a omezení parkování v ulici Bečvářova (zákaz zastavení cca 35 m od křižovatky s ulicí V Olšinách po obou stranách), omezení parkování v ulici Olšinách (zákaz zastavení do vzdálenosti cca 10 m od křižovatky s ulicí Bečvářova a vjezdu do nového bytového domu V Olšinách č. 1/92), startovací a cílové jámy protlaku v ulici V Olšinách (jižní chodník a komunikační zeleň, středový pás, severní chodník, komunikační zeleň a parkovací pruh)
Termín vzniku:  20.06.2019
Termín ukončení:  04.07.2019
Investor:  T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  tel.
Zhotovitel:  SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 377 433 333

Černomořská (Košická - Charkovská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  rekonstrukce kanalizace
Popis stavu:  uzavírka vozovky v daném úseku; křižovatky Černomořská x Košická a Černomořská x Charkovská zůstanou průjezdné. Průjezd bude umožněn i v křižovatce Černomořská x Na Královce pro zajištění výjezdu z ul. Na Královce do ul. Košická přes východní rameno ul. Černomořská, kde bude obrácen směr provozu. Do ul. Na Královce, Charkovská a Sevastopolská bude příjezd po trase Francouzská, Donská, Krymská, Černomořská.
Termín vzniku:  19.06.2019
Termín ukončení:  19.09.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  K S F spol. s r.o., Zděbradská 8, 251 01 Říčany – Jažlovice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 323 637 352

Jakutská (dům č. or. 5 - Litevská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  oprava horkovodu
Popis stavu:  úplná uzavírka vozovky
Termín vzniku:  12.06.2019
Termín ukončení:  25.08.2019
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  tel. 266 751 111
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 752 501

Chotouňská

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  pokládka elektrických NN kabelů
Popis stavu:  omezení parkování a zúžený průjezdný profil v místě výkopových prací (od vjezdu k nové MŠ do konce slepého úseku ulice)
Termín vzniku:  06.06.2019
Termín ukončení:  26.06.2019
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  tel. 267 051 111
Zhotovitel:  KORMAK Praha a.s., K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 271 071 311

Pod Třebešínem

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  finální úprava povrchu komunikace
Popis stavu:  úplná uzavírka ulice Pod Třebešínem v severní větvi křižovatky s ulicí K Červenému dvoru, objízdná trasa za uzavřený úsek bude vedena ulicemi Pod Viktorkou a Na Třebešíně
Termín vzniku:  03.06.2019
Termín ukončení:  21.06.2019
Investor:  Rezidence Červený dvůr s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:  tel. 602 558 094
Zhotovitel:  Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 382 201 250

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  finální úprava povrchu komunikace
Popis stavu:  úplná uzavírka ulice Mrštíkova v úseku mezi objekty č. 235/28 až č. 3365/24, objízdná trasa za uzavřený úsek bude vedena ulicí Vilová
Termín vzniku:  03.06.2019
Termín ukončení:  07.06.2019
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o, třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  tel. 775 569 465
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o, třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 775 569 465

Jahodová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  rekonstrukce chodníků
Popis stavu:  zákaz zastavení po etapách, 3.6. - 13.6. Topolová - č. or. 119 severní, 14.6. - 23.6. č. or. 119 - Jasmínová severní, 24.6. - 7.7. č. or. 117 - č. or. 42 jižní
Termín vzniku:  03.06.2019
Termín ukončení:  07.07.2019
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 366
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 602 585 408

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  finální úprava povrchu komunikace
Popis stavu:  úplná uzavírka ulice Za Strašnickou vozovnou v úseku mezi křižovatkami ulic Vinohradská a Irkutská, objízdná trasa za uzavřený úsek bude vedena ulicemi Vinohradská, Starostrašnická a Krátká (jedním směrem) a ulicemi Nad Primaskou, Starostrašnická a Vinohradská (opačným směrem)
Termín vzniku:  01.06.2019
Termín ukončení:  19.07.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 318 261
Zhotovitel:  Hinton, s.r.o., Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 737 255 600

bezejmenná jednosměrná spojka mezi ul. Otakarova a Perunova

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  rekonstrukce železničního mostu
Popis stavu:  úplná uzavírka v úseku od železničního mostu k ul. Perucká
Termín vzniku:  31.05.2019
Termín ukončení:  31.12.2019
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222 335 711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 019 000

Donská (Krymská - Francouzská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  uzavírka vozovky ve 3 etapách: 1. etapa 30.5. – 18.6. uzavírka již. části křižovatky s ul. Krymská (výjezd z Donské ul. bude ulicí Sevastopolská, vlevo Černomořská, vpravo Krymská); 2. etapa 19.6. – 19.7. uzavírka východního jednosměrného ramena v úseku Krymská – Francouzská (výjezd z Donské ul. bude pouze přes Krymskou ulici, příjezd z Francouzské ul. do Voroněžské a Krymské ul. přes Donskou zůstane zachován); 3. etapa 20.7. – 31.8. uzavírka západního jednosměrného ramena v úseku Francouzská – Voroněžská (ve východním ramenu bude zaveden obousměrný provoz v zúženém průjezdním profilu)
Termín vzniku:  30.05.2019
Termín ukončení:  31.08.2019
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 111
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 234 265

Hradešínská (č. or. 33 - 47)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  úplná uzavírka vozovky; v obou zaslepených úsecích Hradešínské ul. bude zaveden obousměrný provoz se zajištěním obslužnosti z ulic Říčanská, resp. Chorvatská
Termín vzniku:  27.05.2019
Termín ukončení:  07.07.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 836 409

Novostrašnická, Třebohostická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  stavební úpravy STL plynovodu
Popis stavu:  úplná uzavírka ulice Třebohostická v severní větvi křižovatky s ulicí Novostrašnická, zúžený průjezdný profil v ulici Novostrašnická v místě výkopových prací
Termín vzniku:  22.05.2019
Termín ukončení:  07.06.2019
Investor:  Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  tel.
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 725 851 779

Narcisová, Ostružinová, Želivecká

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  pokládka optických kabelů
Popis stavu:  západní chodník Ostružinové bude uzavřen, postupující zábor ve vozovce (kontejner)
Termín vzniku:  15.05.2019
Termín ukončení:  29.05.2019
Investor:  T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681
Odpovědný pracovník investor:  tel. 603 601 111
Zhotovitel:  SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň, IČ: 25229397
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 377 433 333

Malinová, Hvozdíková

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  rekonstrukce chodníků
Popis stavu:  zákaz zastavení na komunikaci
Termín vzniku:  13.05.2019
Termín ukončení:  09.06.2019
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 366
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 244 463 581

Hradešínská, Estonská, Chorvatská, Na Šafránce

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  pokládka el. kabelů NN a VN
Popis stavu:  převážně výkopy v chodnících - zúžení a uzavírky chodníků; překopy vozovek po polovinách, zákazy zastavení, jeden víkend uzavírka výjezdu z ul. Na Šafránce do ul. Estonská
Termín vzniku:  09.05.2019
Termín ukončení:  01.09.2019
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 267 054 909

Jabloňová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  rekonstrukce kanalizace v ulici Jabloňová v úseku Topolová - Hvozdíková
Popis stavu:  část komunikace Jabloňové uzavřena, provoz veden po zbylé části. 1. etapa Topolová - Rybízová do 31.5.2019, 2. etapa Rybízová - Hvozdíková od 1.6.2019
Termín vzniku:  01.05.2019
Termín ukončení:  30.06.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251170111
Zhotovitel:  K S F spol. s r.o., Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 323637352

Sněženková, Hvozdíková, Zvonková, Topolová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  pokládka optických kabelů
Popis stavu:  postupující zábor ve vozovce (kontejner)
Termín vzniku:  24.04.2019
Termín ukončení:  12.06.2019
Investor:  T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681
Odpovědný pracovník investor:  tel. 603 601 111
Zhotovitel:  SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň, IČ: 25229397
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 377 433 333

Hradešínská (Chorvatská – č. or. 33)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  Rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  Úplná uzavírka vozovky; obslužnost zaslepeného úseku bude zajištěna zavedením obousměrného provozu s vjezdem a výjezdem přes Říčanskou ulici
Termín vzniku:  23.04.2019
Termín ukončení:  26.05.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 836 409

Nad Vinným potokem

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Rekonstrukce železničního mostu
Popis stavu:  Úsek ulice Nad Vinným potokem u železničního mostu je uzavřen
Termín vzniku:  01.04.2019
Termín ukončení:  30.11.2019
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222335711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266019000

Bartoškova

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Rekonstrukce železničního mostu
Popis stavu:  Po etapách bude úsek komunikace Bartoškova u železničního mostu uzavřen a autobusy MHD vedeny v náhradních trasách, nebo bude provoz veden jedním jízdním pruhem obousměrně a řízen světelným signalizačním zařízením
Termín vzniku:  01.04.2019
Termín ukončení:  30.11.2019
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222 335 711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 019 000

V Korytech

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Rekonstrukce železničního mostu v ulici V Korytech u ČSSZ (5 etap)
Popis stavu:  Úplná uzavírka ulice V Korytech v úseku pod železničním mostem s vedením objízdné trasy ulicemi Průběžná a Jižní Spojka (včetně autobusových linek MHD č. 154, 188, 901 a 906), pro vozidla s výškou nad 3,3 m pak ulicemi V Olšinách, Úvalská a Černokostelecká - ve dnech 17.3.2019 (od 5:00 do 20:00), od 31.5.2019 (5:00) do 2.6.2019 (22:00), 22.6.2019 (od 8:00 do 16:00) a od 28.7.2019 (8:00) do 29.7.2019 (8:00), v termínu od 20.3.2019 (5:00) do 3.4.2019 (5:00) bude povolena částečná uzavírka s provozem řízeným v místě prací kyvadlově prostřednictvím provizorního SSZ
Termín vzniku:  17.03.2019
Termín ukončení:  29.07.2019
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222 335 711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 019 000, 266 018 000

Charkovská (Donská - Krymská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  1. etapa 13.3. – 24.3. úsek Černomořská – Donská: zúžení vozovky, zákazy zastavení; 2. etapa 25.3. – 18.4. úplná uzavírka úseku z 1. etapy; 3. etapa 23.4. – 5.5. úsek Černomořská – Krymská: zúžení vozovky, zákazy zastavení; 4. etapa 6.5. – 2.6. úplná uzavírka úseku z 3. etapy; objízdné trasy nebudou značeny
Termín vzniku:  13.03.2019
Termín ukončení:  02.06.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 836 409

Krymská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  po etapách s odtahy vozidel; uzavírky: 1a. etapa 4.3. - 28.3. úsek podél domů č.or. 29 - 27; objížďka pro zajištění obslužnosti východního zaslepeného úseku Krymské ul. bude vedena od křižovatky Francouzská x Donská ulicemi Francouzská, vpravo Moskevská, vpravo Kodaňská. V úseku Donská – Černomořská bude ulice Krymská průjezdná s výjezdem do ul. Černomořská; 2. etapa 29.3. - 9.6. úsek Donská – Černomořská; objížďka pro zajištění obslužnosti východního zaslepeného úseku Krymské ul. bude vedena od křižovatky Francouzská x Donská ulicemi Francouzská, vpravo Moskevská, vpravo Košická, vpravo Černomořská, vpravo Krymská. V ul. Černomořská v úseku Sevastopolská – Krymská bude obrácen směr provozu.
Termín vzniku:  04.03.2019
Termín ukončení:  09.06.2019
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 111
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 234 265

U Vršovického nádraží 30, Rostovská (podél rohového objektu)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce objektu na komunitní centrum Prahy 10
Popis stavu:  • zákaz zastavení, zúžení vozovky, uzavírka chodníku
Termín vzniku:  11.10.2018
Termín ukončení:  21.01.2020
Investor:  Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:  tel. 267 093 209
Zhotovitel:  EDIKT a.s., Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 387 410 054

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Výstavba nového bytového domu
Popis stavu:  umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Termín vzniku:  11.11.2017
Termín ukončení:  31.08.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., IČ 264 20 562, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 318 261
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1597/174
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 737 255 600

Hradešínská (před zdemolovanými objekty č. 52, 54)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • výstavba bytového domu Hradešínská
Popis stavu:  • zákazy zastavení, uzavírka chodníku, zvýšený provoz stavební techniky
Termín vzniku:  09.10.2017
Termín ukončení:  07.07.2019
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 254 016
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 416 575 757
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10