Generel cyklistických cest

Desítka připravuje aktualizaci generelu cyklistické dopravy. Po zapracování připomínek obyvatel by ho měla schválit rada a zastupitelstvo MČ.

Dokument byl dvakrát představen na veřejném setkání 11. prosince 2013 a 11. června 2014. Setkání se zúčastnilo přibližně 30 obyvatel z Prahy 10 i jiných částí města. Po představení se o povaze dokumentu vedla diskuse. V průběhu července 2014 byla rozpracovaná verze generelu dostupná na webu Prahy 10 k podrobnému připomínkování. Po zapracování připomínek by generel měla schválit rada a zastupitelstvo MČ.

Cyklistická doprava je v evropských metropolích na vzestupu. Již nejen v tradičních cyklistických „rájích“ jako jsou Amsterodam nebo Kodaň jezdí lidé do práce, do školy nebo za zábavou na jízdním kole. I města Vídeň a Mnichov, která jsou Praze svým charakterem velmi blízká, přizpůsobují své ulice pro jízdu na kole. A další evropská města je následují. Ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, existují pro to vedle nadšení i silné racionální důvody. Cyklistická doprava je rychlý, levný a zdravý způsob každodenní přepravy. Města, jejichž obyvatelé si již na jízdu na kole zvykli, vykazují nižší úroveň dopravního stresu a větší atraktivitu prostředí. Navíc lidé často dojíždějí na kratší vzdálenosti, na které bývá kolo nejrychlejší. Potenciál cyklistické dopravy si uvědomuje i Praha 10 a proto nechala aktualizovat specializovaný dokument Generel cyklistické dopravy.

Nebude to hned, ale je potřeba na to myslet

Generel cyklistické dopravy vychází z celopražské sítě tras a vyhodnocuje celé území Prahy 10 z hlediska pohybu na kole. Hlavním cílem koncepce je stanovení základních principů a systému pro řešení cyklistické dopravy a rekreace. Koncepce je postavena na principu vzájemné koexistence jednotlivých druhů dopravy, jejich vzájemném doplňování a ohleduplnosti jednotlivých uživatelů.

Navržená opatření umožňují efektivněji sdílet společný prostor města bez oddělování jednotlivých druhů dopravy. Jde o klíč ke skloubení všech požadavků tak, aby se při jakýchkoli úpravách veřejného prostoru počítalo mj. i s používáním jízdního kola. Materiál navrhuje způsob rozvoje cyklistické dopravy a rekreace a má sloužit pouze jako podklad pro zadávání, koordinaci a řešení podrobné projektové dokumentace konkrétních záměrů.

Dokument byl dvakrát představen na veřejném setkání 11. prosince 2013 a 11. června 2014. V průběhu července 2014 byl dostupný na webu Prahy 10 k podrobnému připomínkování. Po zapracování připomínek by ho měla schválit rada a zastupitelstvo MČ.

 


 

  

HouseMenu

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10