Aktuality z dopravy

Zahájení rekonstrukce Moskevské ulice v pondělí 15. dubna

V pondělí 15. dubna bude zahájena plánovaná kompletní revitalizace Moskevské ulice. Od poloviny letošního dubna až do června příštího roku se uskuteční postupně výměna kanalizačního a vodovodního řádu, plynovodu, tramvajového tělesa i trolejí a celková revitalizace ulice i chodníků.

Publikováno: 10.04.2013
Kategorie: Článek, Doprava, Zprávy tiskového mluvčího81
Zahájení rekonstrukce Moskevské ulice v pondělí 15. dubna

Výsledná podoba prostoru bude mít nové dopravní uspořádání, nové povrchy chodníků i vozovky a bude doplněná o zeleň a mobiliář. Průběh rekonstrukce bude mít několik fází, kdy bude postupně docházet k různým druhům prací v různých částech Francouzské a Moskevské ulice.

První fáze zahajuje opravou tramvajového vedení ve Francouzské ulici. V období od 15. dubna do 2. listopadu tak dojde bohužel i k přerušení tramvajového provozu v úseku Jana Masaryka – Čechovo náměstí. V oblasti bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Po celou dobu rekonstrukce se počítá se zachováním jednoho jízdního pruhu pro nezbytnou dopravní obsluhu. Výjimku tvoří úsek mezi ulicemi Ruská – ul. Heroldovy sady (tzv. „soutěska“), kde z prostorových důvodů nebude v první fázi průjezd možný. Francouzská ulice zůstane pro silniční dopravu průjezdná ve směru od náměstí Míru do Vršovic. Ve směru do centra bude automobilová doprava vedena náhradní objízdnou trasou. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat.

Kontakt pro dotazy občanů k rekonstrukci:
Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68
Budova C, 5. patro, č. C511
Ing. Ladislav Kerleha
Telefon: 267 093 580
ladislavk@praha10.cz
www.novamoskevska.cz

Kontakt pro média:
Jan Charvát
tiskový mluvčí Prahy 10
gsm: + 420 608 827 381
charvat@praha10.cz
www.praha10.cz
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10