Aktuality z dopravy

Začíná rekonstrukce dětského hřiště Sobotecká

Milí sousedé, z důvodu zahájení prací na dlouhodobě připravované rekonstrukci dětského hřiště Sobotecká bude tato herní plocha dočasně uzavřena. Vlastní práce s ohledem na jejich větší rozsah jsou plánovány nejpozději do 31. 8. 2024. Zároveň bude snaha na jejich maximálním urychlení. Po dobu rekonstrukce prosím využívejte ostatní herní plochy v okolí.

Publikováno: 16.01.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj, Dětská hřiště, Veřejné prostory5000

Výsledná podoba úprav této významné herní plochy vychází z dříve proběhlé participace, kdy architekt projektu do výslední podoby zapracoval maximum podnětů a připomínek místních občanů.

Samotná rekonstrukce přinese určitá omezení. Zároveň může docházet k částečnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v místě. Za případné komplikace se dopředu omlouváme.  

V případě Vašeho zájmu získáte bližší informace na tel. č. 267 093 217 nebo na e-mailu: hriste@praha10.cz.

Přiložené dokumenty