Aktuality z dopravy

Vychází aktualizovaná mapa životního prostředí Prahy 10, nově i s cyklotrasami

Co všechno v mapě najdete? Jsou v ní zanesena dětská hřiště, veřejně přístupná sportoviště, památky, církevní budovy, místa pro volné pobíhání psů, a též informace, kde jsou sáčky na jejich exkrementy. „V mapě je rovněž uvedeno umístění kontejnerů na tříděný odpad, sběrné dvory, místa sběru přebytečného šatstva, nebo nádoby na drobný elektroodpad a baterie. Opomenuty nejsou ani fontány či pítka. Oproti předchozím vydáním jsou v mapě nově vyznačeny cyklotrasy,“ popsal obsah mapy 1. místostarosta Vladimír Novák.

Publikováno: 13.06.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Cyklodoprava, Životní prostředí, Dětská hřiště206

Textová část mapy je sestavena nejen z rozličných praktických informací, ale přináší i základní seznámení s úspěšnými projekty, které radnice Prahy 10 v současné době realizuje. Mezi jinými připomeňme projekt Strom za každé narozené dítě, oblíbenou soutěž Dvorek roku, soutěž Zásobník projektů – město na míru, anketu o nejhezčího psa či vlastivědné vycházky. I díky těmto projektům a péči a pozornosti, kterou Praha 10 věnuje otázkám životního prostředí, získala Praha 10 v loňském roce ocenění v celostátní soutěži „Město stromů“ pro ročník 2012/2013, které uděluje Nadace Partnerství spolu s městem Strakonice.

Mapu je možno získat bezplatně v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10 (v budově B úřadu ve Vršovické ulici nebo v Poliklinice Malešice).