Aktuality z dopravy

Vernisáž výstavy projektu vysokorychlostní trati v Praze

Vernisáž výstavy s krátkou komentovanou prohlídkou a představením projektu vysokorychlostní trati (VRT) Praha se uskuteční 9. ledna 2024 od 13:00 hodin v železniční stanici Praha-Zahradní Město.

Publikováno: 04.01.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava4991

Výstava bude zahájena za účasti zástupců Správy železnic, projektantů stavby VRT Praha ze společnosti Mott MacDonald a architektů z ateliéru A8000, kteří mají na starosti urbanistický rozvoj území ovlivněného touto stavbou.

 

Hlavním účelem výstavy je seznámit širokou veřejnost s plánovanou sítí vysokorychlostních tratí v České republice, a zejména v Praze. Na vernisáži budou mít občané příležitost setkat se přímo se zástupci investora i zhotovitele projektu, prodiskutovat podobu budoucí tratě, a to přímo v místě, kudy bude VRT procházet. Součástí vernisáže bude i možnost asistovaného vyplnění pocitové mapy, do níž jsou zaznamenávány podněty veřejnosti k oblasti řešeného území.