Aktuality z dopravy

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ

Tématům vztahu železnice, architektury a města se věnuje další výstava studentských prací, kterou připravila Městská část Praha 10 ve spolupráci s Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT.

Prezentované práce přibližují soudobé trendy v navrhování dopravních staveb ve světle měnících se potřeb cestujících a nového způsobu fungování železniční dopravy, včetně hledání nového využití pro dopravu nadále nepotřebných budov a území. Nádraží jako spojnice tří základních funkcí – dopravní (stanice), společenské (obchod, služby, volný čas, kultura) a urbanistické (městská a lokální centra).

Publikováno: 21.05.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé959
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ

Letos v srpnu uplyne sto sedmdesát let od příjezdu prvního parostrojního vlaku do Prahy. Železnice tehdy nejenom prorazila hradby královského hlavního města, ale stala se v pravém slova smyslu nositelkou moderní doby a životního stylu. Během následujícího půlstoletí železnice zásadním způsobem změnila svět. Spojila města a země, ovlivnila průmysl, životy lidí a celou společnost. Stala se prvním komunikačním prostředkem, sloužícím zároveň pro přenos informací v reálném čase.

Vernisáž výstavy se koná dne 27. května 2015 od 17:00 hod ve Středisku územního rozvoje (přízemí budovy B, ÚMČ Praha 10). V rámci vernisáže, na kterou Vás tímto co nejsrdečněji zveme, proběhne krátké představení vystavovaných projektů následované živou diskuzí na téma jednotlivých prací. Výstavu prací bude možné navštívit v době od 27. května až do konce června 2015 v otevíracích hodinách Střediska územního rozvoje (pondělí a středa 8 - 12:00 a 14 - 18:00 hod.)

 

Kontakt:

Ing. arch. Hana Bláhová – referentka urbanismu a veřejných prostor

Tel. 267 093 724, e-mail: hanab@praha10.cz