Aktuality z dopravy

V Praze 10 vznikl na začátku září Školní plácek. Cílem je upozornit na bezpečnost dětí

Na tři týdny se v září uzavře v ulice Brigádníků, mezi ulicemi Solidarity a Turnovského, v pražských Strašnicích. Od 4. 9. 2023 do 24. 9. 2023 tu totiž před místní Základní školou Solidarita vznikne Školní plácek – komunitní prostor, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí cestou do školy nebo ze školy, ale také nabídnout širší využití tohoto místa.

Publikováno: 04.09.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství3916

Organizátoři přichystali pro návštěvníky pestrý kulturní program, proběhne i veřejná diskuse o dlouhodobém využití místa. Projekt vzešel z projektu Bezpečné cesty do školy a veřejného open-callu Kreativní Prahy, která se proměnám a testování funkcí veřejných prostranství věnuje dlouhodobě. Školní plácek organizuje Kreativní Praha ve spolupráci s městskou částí Praha 10, Základní školou Solidarita a organizací Pěšky městem.

V lednu 2023 proběhl pravidelný otevřený open-call organizace Kreativní Praha k projektu Pražské plácky, jehož cílem je testovat různé funkce veřejných prostranství v Praze a oživovat je kulturou. Ze všech přijatých přihlášek od pražských městských částí byla k proměně veřejného prostoru po důkladné diskusi vybrána městská část Praha 10. „Při výběru nás nejvíce zaujala skutečnost, že za projektem stojí dlouhodobě budovaná vize. Díky tomu je daleko větší šance proměnit toto místo na trvalo. Tím se tento projekt odlišoval od většiny ostatních,“ upřesňuje výběr za Kreativní Prahu koordinátor projektu Pražské plácky, Ondřej Horák. Právě ty předpoklady naplnil prostor před Základní školou Solidarita, v rámci Školního plácku tu vznikne jednotná bezpečná zóna a komunitní prostor nejen pro děti, ale i všechny místní obyvatele. „Díky projektu Školní plácek máme příležitost pilotně propojit prostranství před Základní školou na Solidaritě s přilehlým parkem. Jsem hrdý na to, že Desítka s projektem uspěla jako jediná městská část. Jakkoli to je týmový úspěch radnice, chtěl bych poděkovat místostarostovi Pavlovi Šutkovi a jeho úředníkům za to, jak pečlivě vybírali lokality a jak zvládli kolegům z Kreativní Prahy představit ucelenou vizi. Věřím, že se podaří připravit taková řešení, aby propojení prostranství u školy s parkem bylo trvalé a pěší pohyb dětí zase o něco bezpečnější,” říká k projektu starosta Prahy 10 Martin Valovič.

Inspirací pro vznik Školního plácku byla zahraniční praxe “School Street” nebo také “Play Street”, tedy dočasná nebo trvalá změna dopravního režimu v některých ulicích, která upřednostňuje bezpečný prostor pro dětskou hru a komunitní aktivity. „Děti mají v městském prostředí čím dál tím méně prostoru pro svobodný samostatný pohyb. Obzvláště ulice v bezprostředním sousedství škol, kde se denně pohybují stovky dětí, by měly nabízet bezpečný prostor,” uvádí k tomu Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem. Provoz Školního plácku bude slavnostně zahájen v pondělí 4. 9. 2023 od 9:00 za přítomnosti zástupců všech pořádajících organizací: Kreativní Prahy, městské části Praha 10, ZŠ Solidarita a organizace Pěšky městem. Pro tento den připravili organizátoři celodenní

program – dopolední část bude patřit dětem a jejich rodičům, pro které budou připraveny soutěžní hry, jízda na koloběžce, malování na obličej, hudební doprovod a další aktivity. Na druhou část programu od 16:00 je připraven koncert, odpočinková zóna i občerstvení.

Kulturní program obohatí prostor Školního plácku po celou dobu trvání akce, návštěvníci se mohou těšit například na rodinný mikro festival Maňána, filmovou projekci od KineDok, nebo dnes již tradiční komunitní akci Zažít město jinak. Komunitní charakter místa podpoří Pražské židle & stolky, které obyvatelé Prahy znají z různých lokalit po celém městě. „Kreativní Praha zde stojí jako jakýsi propojovatel, který spojuje všechny zmíněné pořadatele, a to se odráží i v dramaturgii programu. Oslovili jsme lokální aktéry, kteří zajistí například divadelní představení pro děti i dospělé, nebo workshop tvořivé dílny. Škola využije ulici bez aut pro vlastní výuku a setkávání s rodiči, a spolek Solidarita nabídne sousedům tradiční slavnost Zažít město jinak. Je to spolupráce všech, která pomáhá budovat lepší kulturně-komunitní podhoubí pro strašnické okolí,“ shrnuje za všechny pořadatele Tomáš Drahorád z Kreativní Prahy. Program na Školním plácku je určen všem věkovým skupinám a bude po celou dobu trvání zdarma. Informace o programu budou organizátoři zveřejňovat vždy s týdenním předstihem na sociální sítích nebo na propagačních materiálech přímo v místě akce. Cílem Školního plácku je zajistit bezpečnější pohyb dětí v okolí základní školy, podpořit komunitní charakter Sídliště Solidarita i širší využití přilehlého parku, a konečně otevřít debatu o dlouhodobé podobě tohoto místa. Jestli bude uzavření ulice Brigádníků trvalé, rozhodne reakce veřejnosti a posouzení městské části Praha 10. 

Program: na sociálních sítích nebo v místě akce.