Aktuality z dopravy

Uzavírka ulice V Korytech

Od 28. února do 20. března bude v souvislosti s realizací stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.“, v rámci které proběhne demolice železničních mostů, docházet v několika etapách k uzavírkám komunikací.

Publikováno: 25.02.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava3368

1. etapa (28. února – 5. března, důvod: odstranění zábradlí mostu a pod mostem, snesení nosníků, demolice východní opěry, odtěžení mostních křídel) - bude uzavřen podjezd u Radošovické. Provoz v podjezdu u bývalé ČSSZ bude veden kyvadlově.

Objízdné trasy během této etapy budou vedeny ulicemi Průběžná a Jižní spojka (a to včetně autobusových linek MHD č. 154, 188, 901 a 906), pro vozidla s výškou nad 3,3 m pak ulicemi Jižní Spojka a Černokostelecká.

Příjezd do ulice Korytná a okolí bude možný pouze ve směru od Jižní Spojky.

2. etapa (5. – 9. března, důvod: rozebrání chodníku, odkopání západní opěry, nové obrubníky, obnova povrchu vozovky a chodníků) - budou omezeny oba podjezdy. U bývalé ČSSZ bude provoz veden kyvadlově, u Radošovické obousměrným provozem jedním jízdním pruhem.

3.-5. etapa (9. – 20. března, důvod: demolice západní opěry, odtěžení mostních křídel, nové obrubníky, obnova povrchu chodníku, obnova povrchu vozovky, zpětná montáž zábradlí) - bude po částech omezen podjezd u Radošovické, obousměrný provoz bude probíhat jedním jízdním pruhem.

Více informací v dopravních opatřeních: https://praha10.cz/mestska-cast/doprava/dopravni-opatreni/agenttype/view/opatreniid/51919/dopravni-opatreni