Aktuality z dopravy

Uzavírka Průběžné ulice

Od 16. do 30. ledna 2021 bude v souvislosti s realizací stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.“ uzavřena Průběžná ulice v úseku Švehlova – Na Padesátém, a to pro veškerou dopravu, včetně pěší a MHD.

Publikováno: 08.01.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava3350

Uzavírka komunikace proběhne z důvodu zajištění demontáže trakčního vedení a ochranné konstrukce nad tramvajovou tratí, přeložky telekomunikačních kabelů, úpravy STL plynovodu, demontáže a odvozu konstrukce železničních mostů, bourání opěr a pilíře včetně základů, opěrné zdi mostu, odtěžení svahu, výstavby provizorního trakčního vedení tramvajové trati.

Objízdné trasy viz přiložená mapa nebo na https://opravujeme.to/action/233/.
Úpravy MHD viz infografika nebo na https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/8193.

K výluce v Průběžné dojde ještě během letních prázdnin, o těchto úpravách budeme včas informovat.