Aktuality z dopravy

Uzavírky ve Vršovicích

30.7.2014 došlo s ohledem na postup prací v Moskevské ulici k dalšímu rozšíření záboru, nově se pracuje i na severní straně úseku Na Spojce – Slovinská, kde se buduje konstrukce vozovky. V celé ulici nadále platí zákaz stání, zastavení zásobovacích vozidel je možné v dokončených úsecích mezi směrovacími deskami.

Od 19.7.2014 přibližně do poloviny srpna bude z důvodu kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků uzavřena ulice Kodaňská v úseku mezi Vršovickou a Kavkazskou (viz schema). Objízdná trasa pro automobily a linku BUS MHD č 139 směr Želivského bude vedena ulicemi Vršovická, Bělocerkevská a 28. pluku. Linky 124 a 101 budou ve směru na Vinohrady vedeny ulicemi Vršovická – Minská – Slovinská – Kodaňská a dále po své trase. Ve směru do Záběhlic bude linka č. 101 vedena po trase 28.pluku – Tolstého (před křižovatkou s Kavkazskou bude vytvořena provizorní zastávka) – Moskevská. Zastávka Kavkazská bude pro všechny linky dočasně zrušena.

Pokračování rekonstrukce komunikace od Kavkazské po 28. pluku proběhne dle sdělení investora v příštím roce.

 

Publikováno: 30.07.2014
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Veřejné prostory, Vršovice, Různé673
Uzavírky ve Vršovicích

Dne 19.7.2014 dojde v rámci postupující rekonstrukce Moskevské ulice k její uzavírce v úseku Kavkazská – Minská, kde bude zahájena výstavba zastávkových mysů Čechovo náměstí. Objížďka bude vedena ulicemi Vršovickou a Minskou, a to i pro tramvaj linky č. 22, pro kterou bude v Minské ulici zřízena obousměrná zastávka Čechovo náměstí (pro směr z centra s výstupem na vozovku). Zastávka autobusů č. 124 a 139 směr Praha 4 bude přemístěna proti směru jízdy do ulice Tolstého před křižovatku s Kavkazskou (bude zde zastavovat i linka 101, odkloněná z Kodaňské ulice, viz info o uzavírce Kodaňské ulice).

Dočasná změna zastávek pro linky číslo 101, 124, a 139

 

Přiložené dokumenty