Aktuality z dopravy

Úplná uzavírka podjezdu Průběžná - Švehlova

Ve dnech 15. června až 16. září proběhne úplná uzavírka podjezdu pod železniční tratí týkající se komunikací Průběžná a Švehlova. V rámci tohoto dopravního omezení, při kterém bude vyloučena individuální automobilová doprava, MHD i pěší doprava, dojde k realizací prací v rámci rekonstrukce železničního mostu, opravy tramvajové trati a přeložky plynovodu.

Publikováno: 10.06.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Záběhlice3449

Tramvaje nebudou v provozu v úseku mezi obratištěm Radošovická a obratištěm Nádraží Hostivař, kde navíc proběhne rekonstrukce opěrných zdí. V úseku Strašnická – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní linka X26/X97. Pro individuální automobilovou dopravu a autobusy MHD (náhradní i pravidelnou dopravu) bude zřízena objízdná trasa po komunikacích Jižní spojka, V korytech, Průběžná.

Stavební práce zamezí rovněž pohybu chodců podjezdem. 

Práce si vyžaduje časovou i místní koordinaci čtyř investorů (Správa železnic s.o., DPP, a.s., PPD, a.s. a TSK hl. m. Prahy, a.s.).

Více informací na webu opravujeme.to a webu DPP.

 

Přiložené dokumenty