Aktuality z dopravy

Společně proti bariérám

MČ Praha 10 v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb již šestým rokem podporuje odstraňování bariér, které komplikují občanům každodenní život.

Publikováno: 05.11.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Malešice, Michle, Strašnice, Vinohrady, Vršovice, Záběhlice, Různé1062
Společně proti bariérám

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 průběžně přijímá podněty občanů Prahy 10 a řeší faktické možnosti úprav, případně podněty předává kompetentním orgánům.

V možnostech ani kompetencích městské části není řešit všechny bariéry na svém území.  Nelze řešit přístupy na zastávky tramvají či na zvýšené tramvajové těleso, ani vstupy
do bytových, administrativních, správních, školských aj. objektů, vestibulů metra, autobusových terminálů nebo na nástupiště a nádraží. Přesto nás o těchto bariérových místech můžete též informovat, Vaše podněty předáme organizacím, které jsou oprávněny příslušný typ bariéry řešit. 

Cenné jsou všechny informace, týkající se bariér na území městské části Praha 10, které nám poskytnete. Vždy se pokusíme konkrétní podnět vyřešit nebo alespoň předat Váš poznatek kompetentním orgánům.

O čem a jak bych měl/a informovat?

  • Víte o bariérách na území městské části?
  • Nemůžete někde vyjet přes obrubu na chodník?
  • Máte problém s kočárkem na semaforu?
  • Je někde bariérový přechod?
  • Ohrožuje Vás špatná viditelnost na přechodu?

Na co bych neměl/a zapomenout?

  • Přesně popsat místo, které je bariérové.
  • Pokud chci být informován o dalším postupu, uvést na sebe kontakt.

Vaše podněty, prosím, předávejte paní Bc. Lindě Zákorové, vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10, telefon 267 093 226, e-mail lindaz@praha10.cz