Aktuality z dopravy

Revitalizace zastávky Průběžná začíná

Po několikaleté snaze městské části byla v předcházejících dnech zahájena rekonstrukce prostoru tramvajové zastávky Průběžná. Vlastní stavební práce jsou naplánovány cca do konce srpna letošního roku. V rámci realizovaných úprav dojde k rekonstrukci celé šířky nástupišť, výsadbě doprovodné zeleně, umístění nových přístřešků a osazení mobiliáře. Zároveň dojde k úpravě navazujících vozovek a světelné signalizace na křižovatkách. Jedná se tedy o koordinovanou realizaci čtyř různých staveb. 

Publikováno: 16.06.2016
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Strašnice, Různé1208
Revitalizace zastávky Průběžná začíná

Vlastní provádění stavebních úprav bude znamenat jisté omezení průjezdnosti touto lokalitou. Za případné komplikace se omlouváme. Omezení jsou ale nezbytná pro možnost vlastní realizace stavebních prací a zároveň pro zajištění bezpečnosti v místě stavby.

Bližší podrobnosti o projektu http://www.vpp10.cz/projekty/ve-fazi-realizace/tramvajova-zastavka-prubezna.aspx