Aktuality z dopravy

Revitalizace Parku Na Solidaritě zvolena komunálním projektem roku 2023

Radnice Prahy 10 zaznamenala velký úspěch, když letos dokončená revitalizace parku Na Solidaritě ve Strašnicích byla zvolena Komunálním projektem roku 2023 v kategorii Veřejná zeleň! Porota tradiční celorepublikové soutěže časopisu Moderní obec, kterou zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ocenila naši desítkovou péči o kořeny stávajících stromů při obnově této parkové plochy.

Publikováno: 15.11.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj, Projekty, Životní prostředí4968

Úprava tohoto zeleného prostranství byla ojedinělá rozsahem péče o kořenové systémy vzrostlých stromů. Během prací se postupovalo tak, aby nedošlo k jejich poškození během zakládání nových cest a byla zajištěná jejich budoucí prosperita. Vzrostlé stromy jsou nenahraditelné a na Praze 10 jim věnujeme náležitou pozornost. V nákladech na projekt to konkrétně znamenalo navýšení financí na realizaci o cca 2,5 milionu Kč,“ říká Milan Maršálek, který je radním pro životní prostředí a udržitelnost a nositelem tohoto úspěšného projektu.

"Během revitalizace parku jsme těsně pod povrchem objevili velké svazky kořenů, daleko mohutnější, než jsme očekávali. To komplikovalo další postup, tudíž jsme museli vymyslet, řešení. Varianta pokácet ty stromy pro nás nepřipadala v úvahu. Zvolili jsme řešení využívající technologii, která se u nás sice tolik nepoužívá, ale funguje. Jmenuje se AirSpade. V kombinaci se sacím bagrem umožnila ty kořeny odhalit, odsát zeminu a realizovat speciální ošetření. Nakonec jsme změnili povrch cest. Původně plánovaný asfalt nahradily žulové kostky,“ doplňuje podrobnosti k péči o dřeviny Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10.

Celkové náklady na stavební práce činily 10,6 mil. Kč. Projekt byl zahájen na sklonku minulého volebního období a je výsledkem aktivní finanční spolupráce městské části s hl. m. Prahou. Magistrát se na projektu podílel částkou 5 milionů korun z dotací na adaptační opatření ke zmírňování klimatické změny.

Už nyní Desítka plánuje zahájit projektové práce na revitalizaci druhé jižní části parku i přípravy projektů adaptace na klimatickou změnu u dalších zelených prostranství Desítky, o kterých budeme průběžně informovat a přizveme k nim místní obyvatele. V parku bylo vysazeno 23 nových stromů. Uprostřed prostranství se nachází piknikový stůl a nové cesty lemuje nový mobiliář.