Aktuality z dopravy

Rekonstrukce Hradešínské: TSK nahradí nebezpečné stromy novými třešněmi

Technická správa komunikací (TSK) připravuje kompletní rekonstrukci další části Hradešínské ulice na Vinohradech. Součástí prací je i nutné pokácení stromů, které nejsou v dobré dendrologické kondici, a jež se stávají nebezpečnými. Ty budou nahrazené novými třešněmi. 

Publikováno: 04.03.2021
Kategorie: Článek, Doprava, Vinohrady3373

Jedná se o stromořadí vymezené ulicemi U Vodárny a Chorvatská. Z původních 28 stromů v aleji zbylo už pouze 17 dřevin (několik stromů bylo neznámými osobami a bez jakýchkoliv povolení odříznuto až na pařez). Kořenové systémy jsou značně narušeny inženýrskými sítěmi a nedovoleným parkováním, některé prorůstají do komunikace, kořenové baly jsou mírně nad terénem a kořeny expandují do chodníku. 
Převládající druh okrasné třešně (Prunus serrulata ´Kanzan´) není do stávajícího stísněného prostoru chodníku rozměrově vhodný. TSK proto, v době vegetačního klidu a po projednání s vlastníkem pozemku a se všemi dotčenými orgány, pokácí stávající dřeviny. Po opravě komunikace pak osadí nové, zdravé, stromořadí tak, aby byl zachován charakter ulice ve vilové čtvrti s alejí kvetoucích stromů a respektovány stávající stromy v zahradách vil, které přesahují větvemi do uličního prostoru.
Vysazené budou okrasné růžově kvetoucí třešně Sargentova – Prunus sargentii ´Charles Sargent´.
Podrobnosti najdete na webu TSK