Aktuality z dopravy

Radnice ocenila čtvrt miliónem zajímavé projekty občanů

Celkem čtyři projekty ze šesti přihlášených se rozhodla finančně podpořit částkou téměř 250 tis. korun porota Prahy 10 v letošním prvním kole unikátní soutěže Zásobníku projektů. V této soutěži se hlásí občané i občanská sdružení se svými nápady a projekty a radnice je následně oceňuje finančním příspěvkem, který může tvořit až 100 % nákladů navržené akce.

“Letos jsme se rozhodli penězi podpořit kulturní akci Malinovka na zahradě, rozšíření projektu Zahrada ve městě, nové interakční prvky na naučné stezce sv.Josefa v Záběhlicích a petanqový turnaj v parku Malinová-Chrpová,” vyjmenoval vítěze letošního kola starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.).

Soutěž podporuje aktivitu a zájem obyvatel o veřejný prostor. Občané, kteří se v rámci soutěže zapojí do kultivování veřejného prostoru, vkládají do takovýchto úprav svůj čas, znalosti, dovednosti, nadšení a energii, a to bez nároku na odměnu. Soutěž přináší inovativní způsob podpory vztahu místních obyvatel s lokalitou, ve které žijí. „Myšlenka soutěže pracuje s předpokladem, že lidé, kteří se podílí na vzhledu a společenském dění v lokalitě, si k tomuto místu vytvoří užší osobní vztah a následně pak o tato místa více pečují a chrání je,“ doplnila členka poroty a místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ).

V porotě zasedli i letos všichni zástupci politických stran, úředníků i zástupci občanů. V loňském ročníku byl oceněny mj. dětský cyklopark, cvičení v přírodě či galerie Lavička. Praha 10 se chystá v letošním roce uspořádat ještě jedno kolo Zásobníku projektů.

Oceněné projekty:

Žadatel

Projekt

Přidělené prostředky

Občanské sdružení SEPPIA

Malinovka na zahradě 2013

48 500 Kč

Občanské sdružení SEPPIA

Záběhlické koulení

9 800 Kč

Klub K2, o.p.s.

Zahrada ve měste II.

93 000 Kč

01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"

Interakční prvky na Naučné stezce Malešice

93 000 Kč

 

Další informace naleznou zájemci http://www.praha10.cz/urad-mc/odbory/kancelar-tajemnika/oddeleni-projektu-mc-praha-10/zasobnik-projektu-mesto-na-miru.aspx