Aktuality z dopravy

Průzkum: Dejte nám vědět svůj názor na Školní plácek před ZŠ Solidarita!

Po dobu tří týdnů je uzavřena část ulice Brigádníků. Základní škola Solidarita tak získala přímé napojení na přilehlý park. Uzavřený úsek mezi ulicemi Solidarity a Brigádníků funguje jako komunitní prostor. Nyní je ten správný čas vyhodnotit projekt Školní plácek. 

Publikováno: 13.09.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Školství, Ankety a soutěže, Strašnice4918
Průzkum: Dejte nám vědět svůj názor na Školní plácek před ZŠ Solidarita!

Hodnocení projektu organizace Kreativní Praha, MČ Praha 10 a ZŠ Solidarita bude probíhat ve několika fázích. Na hodnocení se podílí vedle výše uvedených ještě organizace Pěšky městem a Socionaut. Základní online dotazník obsahující uzavřené i otevřené otázky, který slouží jako doplněk komplexní evaluační zprávy pro Kreativní Prahu,  najdete na tomto odkazu (google formulář). Součástí tohoto šetření je i terénní průzkum (rozhovory s obyvateli sídliště) v okolí ZŠ Solidarita, bude také probíhat workshop s dětmi ze samotné ZŠ a rozhovory s místními institucemi a zástupci ÚMČ Praha 10. Dále se uskuteční druhá vlna dopravního průzkumu. První byl realizován před uzavřením ulice (viz odkazy na web strategieprodesitku.cz zde a zde). 

Na závěr jsou naplánována dvě setkání v ZŠ Solidarita (detaily na FB kreativnipraha), kterých se může zúčastnit široká veřejnost. 

Výsledkem bude závěrečná zpráva pro Radu MČ Praha 10.