Aktuality z dopravy

Projekt Moje stopa se odkládá

Radní Prahy 10 rozhodli o pozastavení letošního ročníku participativního rozpočtu. Na projekt Moje stopa, v němž jsou realizovány nápady občanů na vylepšení veřejného prostoru, bylo vyčleněno 5 milionů korun, ale nouzový stav nyní znemožňuje jeho pokračování.

V době, kdy v souvislostí s pandemií platí různá restriktivní opatření, utrpěl hlavní princip Mojí stopy, kterým je široké zapojení veřejnosti. Značně se zúžily možnosti pro informování obyvatel Prahy 10 o participativním rozpočtu a zájemci mají mnohdy jiné starosti než přípravu projektů. Spolupráce mezi sousedy a známými je ztížena zejména omezením volného pohybu osob a jejich shromažďování.    

Participativní rozpočet Prahy 10 se znovu rozběhne, až nastanou vhodné podmínky pro jeho širší propagaci a občané budou mít v nejvyšší míře možnost se zapojit. Jeho obnovení a upravené termíny jednotlivých fází včas oznámíme na webových stránkách a facebookovém profilu radnice.  

Inspiraci pro vaše možné budoucí zapojení do projektu naleznete na stránkách www.mojestopa.cz. V uplynulých letech MČ Praha 10 v rámci projektu Moje stopa podpořila například komplexní přetvoření okolí metra Strašnická v prostor s posezením (948 tisíc korun), originální hřiště s vesmírnými motivy v parku Pod Rapidem (1 milion korun) či piknikový plácek s ohništěm v Malešickém lesíku (238 tisíc korun).