Aktuality z dopravy

Praha 10 zvyšuje bezpečnost dětí u škol a chodců v silničním provozu, chválí ji i Pražské matky

O větší bezpečnost lidí a dětí v silničním provozu se snaží městská část Praha 10. Proto na 21 rizikových místech (větší výskyt dopravních nehod nebo menší bezpečí pro chodce) nechala provést úpravy, nainstalovat bezpečnostní prvky a vytvořit bezbariérové přístupy. „Na zvyšování bezpečnosti chodců pracujeme dlouhodobě a úspěšně. Nejedná se jen o opatření na zklidnění provozu v oblasti škol nebo dalších míst značně využívaných chodci. Funkční jsou instalace středových dělících ostrůvků, lepší osvětlení přechodů nebo bezbariérové přístupy pro handicapované,“ popsal některá opatření starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS) s tím, že zvyšováním bezpečnosti v silničním provozu se radnice zabývá systematicky již od roku 2006.

Publikováno: 29.03.2013
Kategorie: Bezpečnost, Doprava64

Vzhledem k tomu, že se Praha 10 této problematice věnuje už řadu let, zapojila se i do školních projektů letošního programu Bezpečné cesty do školy, který dlouhodobě koordinuje sdružení Pražské matky. Z něho vyplývá, že děti a rodiče nejvíce trápí nebezpečné či zcela chybějící přechody, špatně zaparkovaná auta bránící výhledu do vozovky a rychlá jízda řidičů. Jedno z rizikovějších míst se jeví také okolí ZŠ Švehlova v Praze 10. „To si uvědomujeme, proto jsme už v této oblasti nechali instalovat několik bezpečnostních prvků i radarové značky monitorující rychlost projížděných vozidel. Samozřejmě tuto oblast sledujeme a uvažujeme i o dalších možnostech zvyšování bezpečnosti pro děti,“ upřesnil starosta Richter.

Aktivní přístup Prahy 10 oceňují o občané a občanská sdružení. „Nejaktivnější a nejkomunikativnější jsou v tomto směru zatím Praha 10 a Praha 2, které nás vždy dostatečně informují o tom, v jakém stavu řešení se podnět nachází, kam byl případně předán a jak by s ním do budoucna mělo být naloženo. Často také samy posílají fotky vyřešených podnětů, což je pro nás velké usnadnění práce,“ uvedla v této souvislosti Jarmila Johnová, předsedkyně sdružení Pražské matky a dlouholetá propagátorka pěší dopravy v Praze.

K většímu využívání šetrných a zdravých způsobů dopravy však přispívá nejen zvyšování bezpečnosti, ale také praktická dopravní výchova vedoucí mladou generaci k samostatnosti a odpovědnosti. Z tohoto důvodu projevili všichni účastníci programu Bezpečné cesty do škol o obnovení chodu dlouhodobě zavřeného hřiště v Jahodové ulici v Praze 10.  Projekty Bezpečné cesty do škol v metropoli probíhají více než deset let. Na základě jejich poznatků následně dochází k určitým úpravám na komunikacích. Bohužel v omezeném rozsahu kvůli financím, které z rozpočtu hl. m. Prahy rok od roku klesají až na současných deset milionů korun. „Vzhledem k tomu, že jde o bezpečnost dětí a chodců z Prahy 10, snažíme se tuto situaci řešit z vlastního rozpočtu a do těchto opatření jsme investovali již přes 15 milionů korun,“ doplnil starosta Richter.

Další informace také na: http://chodcisobe.cz/