Aktuality z dopravy

Praha 10 zjišťuje názory obyvatel na budoucí podobu městské části

Vytvořit dlouhodobou strategii podoby a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch je cílem koncepčního dokumentu městské části Praha 10 nazvaného Generel veřejných prostranství. V rámci první fáze jeho přípravy sbírá radnice formou dotazníku podněty od zdejších obyvatel.

 

O budoucí podobě Prahy 10 má radnice zájem poradit se s obyvateli naší městské části. Pro tento účel byl vytvořen dotazník, který je možné od poloviny dubna vyplnit na webových stránkách Prahy 10.

Publikováno: 14.04.2015
Kategorie: Článek, Čtvrti, Různé923
Praha 10 zjišťuje názory obyvatel na budoucí podobu městské části

Dotazník je součástí první, analytické fáze Generelu veřejných prostranství. Ten bude určovat charakter a náplň jednotlivých prostranství Prahy 10, jejich vzájemné vazby a přesné vymezení.

 

Veřejnými prostory se Praha 10 systematicky zabývá od roku 2003. V minulosti vznikla řada analýz, studií či jiných dokumentů, jež se tímto tématem zaobírají. Byl odstartován projekt Společně měníme zapojující veřejnost do diskuzí o veřejném prostoru a na to navazující Strategie pro veřejné prostory definující obecné principy, které je třeba promítnout do pojetí jednotlivých míst tak, aby byla jasně formulována pravidla pro jejich proměnu. 

 

MČ Praha 10 v současné době připravuje zadání Generelu veřejných prostor, který navazuje na přípravné fáze zpracované v předchozích letech (Společně měníme a Strategie pro VP). Generel bude provázán s koncepcí veřejných prostor celé Prahy a detailněji na sousední městské části. Součástí celkového generelu budou dílčí generely dopravní, cyklogenerel, pěší apod.

 

Dotazník je možné vyplňovat od 15. 4. do 15. 5. 2015.

 

SPUSTIT DOTAZNÍK