Aktuality z dopravy

Praha 10 za první pololetí tohoto roku likvidovala 205 černých skládek

Stále více obyvatelům Prahy 10 není lhostejné, jak vypadá zeleň a veřejné prostranství v jejich okolí. Vyplývá to z výrazného nárůstu MMS zpráv, které městská část Praha 10 ve druhé čtvrtletí tohoto roku evidovala a následně řešila. „V prvním čtvrtletí jsem obdrželi od občanů  40 podnětů a ve druhém už 116. I když se snažíme zvášenými kontrolami udržovat prostranství v řádném stavu, samozřejmě tato spolupráci s občany ještě zefektivňuje naší činnost. Právě na základě jejich podnětů, jsme pak schopni rychle reagovat a zjednat nápravu,“ uvedl první zástupce starosty městské části Praha 10 Vladimír Novák s tím, že druhé čtvtletí bylo  složitější o rozsáhle likvidace odpadu a dřevin po nedávných povodních.

Praha 10 za první pololetí tohoto roku likvidovala 205 černých skládek

Nejčastěji veřejnost upozorňovala na znečistění ploch či skládky odpadu. Na základě těchto podmětů a provedených kontrol bylo odstraněno od dubna do června 98 černých skládek a to nejen v rámci městský pozemků, ale i ostatních vlastníků. „Daří se nám tímto způsobem včas odstraňovat nešvary nezodpovědných lidí, kteří si pletou veřejné prostranství s odkladištěm všeho nepotřebného. Za první první pololetí tohoto roku se podařilo zlikvidovat 205 černých skládek a odvézt téměř 31 tun odpadu,“ upřesnil zástupce starosty Novák a dodal, že provedeno za zmiňované období bylo přes 800 kontrol.

Městská část se v rámci péče o zeleň zaměřuje i na úklid psích exkrementů. V prvním čtvrtletí bylo odstraněno mobilními vysavači 12,5 tuny, ve druhém pak 11, 5 tuny. „Je to další nešvar některých psích majitelů, kteří po svých „miláčcích“ nejsou ochotni uklidit, a to i přesto, že v okolí většiny veřejné zeleně jsou rozmístěny pytlíky a koše na psí exkrementy,“ přiblížil Novák.

Kromě městských pozemků jsou kontrolována i veřejně přístupná místa ve vlastnictví různých organizací či soukromých majitelů. „V případě, že se zjistí na tomto pozemku skládka či jiné znečištění, snažíme se majitele kontaktovat a dohodnout se na nápravě, následně je mu zaslána výzva k zabezpečení úklidu a pravidelné údržbě,“ popisuje Novák s tím, že udržováním čistoty se radnice začala zabývat před třemi lety a v tomto trendu chce pokračovat i nadále.