Aktuality z dopravy

Praha 10 vypsala významnou veřejnou zakázku na péči o městskou zeleň a parky

MČ Praha 10 chce zlepšit péči o veřejný prostor a po schválení v Radě městské části vypsala veřejnou zakázku na zajištění péče o městskou zeleň. Zakázka dělí Prahu 10 nově na čtyři hlavní oblasti prací podle největších čtvrtí: Vršovice, Strašnice, Záběhlice a Malešice. Budou tak ještě více než dnes zohledněna specifika těchto lokalit. Nové smlouvy budou jako ty stávající čtyřleté, jejich počátek je plánován od podzimu letošního roku, případně od 1. ledna 2025.

Publikováno: 22.02.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí5037

„Podmínky pro přihlášení do veřejných zakázek jsme nastavovali se zkušeností z předchozího volebního období. Veřejná zakázka kromě podstatného faktoru ceny služeb nově zohledňuje také kvalitativní předpoklady přihlášených uchazečů, tak abychom dokázali vybrat co nejvhodnější dodavatele. Přestože se jedná o velké nadlimitní zakázky, jsou vzhledem k rozdělení na čtyři oblasti otevřené i menším společnostem, které však musí splnit požadované kvalifikační předpoklady. Chceme získat větší množství soutěžících firem a zároveň očekáváme zvýšení kvality péči o svěřené území zelených prostranství a zeleň ve správě městské části,“ uvádí Milan Maršálek, radní pro životní prostředí a udržitelnost MČ Praha 10.

Zájemci mohou předkládat nabídky do 26. 3. 2024, podrobné informace k zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ zadávanou v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ jsou dostupné ve Věstníku veřejných zakázek:

https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/68e086d6-b38a-4d6e-ab9d-fdff0a50274b

V rámci nastavení parametrů této veřejné zakázky byl kladen zásadní důraz na zlepšení poskytovaných služeb ze strany možných budoucích poskytovatelů. Zásadně jsou pak upraveny smluvní podmínky v oblasti prokazování plnění prací. Výrazně je také kladen význam na vedení údajů o realizaci zakázky v digitální formě – elektronický provozní deník. S tím souvisí i prokazovaní činností např. prostřednictvím fotodokumentace a osazení vybraných strojů GPS. U stěžejních částí zakázky je pak jejich význam pro zadavatele zohledněn i v oblasti omezení subdodavatelů a nastavení mechanismu výše smluvních pokut v případě neplnění zadaných pokynů. Stěžejní oblastí zakázky je zajišťování údržby travnatých ploch včetně hrabání listí, zálivky biologických prvků, vývoz odpadkových košů a doplňování sáčků na sběr psích exkrementů. Tyto činnosti představují největší rozsah zakázky a zároveň jsou ze strany občanů nejvíce vnímány.

„Zakázka byla opakovaně projednávána ve výborech Zastupitelstva v průběhu loňského roku, definitivní dokumentaci jsme doporučili radním ke schválení. Desítka vynakládá do péče o svěřenou zeleň nemalé prostředky a musí to být zkrátka více vidět,“ doplňuje Jaroslav Štěpánek, předseda Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 10.