Aktuality z dopravy

Praha 10 připravila bohatý program v Domě čtení

Dne 10. června 2013 proběhl od 18 hodin v Domě čtení – v pobočce Městské knihovny v Praze v Ruské ulici 192 bohatý program, který připravila Praha 10 ve spolupráci s  Městskou knihovnou.

Publikováno: 19.06.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura, Vršovice214
Praha 10 připravila bohatý program v Domě čtení

V úvodu předala místostarostka JUDr. Radmila Kleslová jeden výtisk Kroniky městské části Praha 10 za rok 2011 Zdeně Ciprové  - vedoucí Obvodní knihovny pro Prahu 10 a 15. Tento výtisk bude uložen v Domě čtení, kde si ho mohou čtenáři prohlédnout a pročíst.

Kroniku obdržela také soutěžící z naší městské části, která správně odpověděla na čtyři kvizové otázky z historie Prahy 10 a osobně se zúčastnila slavnostního večera.

Následovala přednáška paní Magdalény Benešové z občanského sdružení Post Bellum, ve které přibližila projekt Příběhy našich sousedů, na kterém Praha 10 s tímto občanským sdružením spolupracuje.. projekt Příběhy našich sousedů pracuje s novou metodu, jak žákům základních škol v Praze 10 obohatit vědomosti poutavou formou, a zároveň přispět ke zmapování historie nejen naší městské části, ale i celé České republiky. Projekt je založen na oslovování pamětníků a čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů. Celá badatelská práce žáků je zaznamenávána pomocí audio techniky. Veškeré výstupy z této práce budou následně uveřejněny na portálu Paměť národa - http://www.pametnaroda.cz.

Díky tomuto nevšednímu projektu se žáci základních škol seznamují s historií při setkávání s přímými účastníky důležitých událostí 20. století. Do oslovování pamětníků se zapojila většina „desítkových“ základních škol. Mezi oslovenými pamětníky je například i herec Jan Skopeček, který prošel koncentračním táborem, nebo plukovník Ing. Antonín Štícha z Českého svazu bojovníků za svobodu.

Na závěr večera si připravil přednášku kronikář Prahy 10 Michal Ezechel, který přítomné seznámil s „Cestovateli z Prahy 10 a jejich cestopisy.“ Jestliže projekt Příběhy našich sousedů má ukázat, že v Praze 10 žije řada pamětníků například z druhé světové války, tak tato přednáška přiblížila význačné osobnosti Prahy 10, které se proslavily i ve světě. Vždyť Karel Čapek, autor řady cestopisů jako například Italské listy nebo Obrázky z Holandska, přispěl k vytvoření dnes celosvětově užívaného slova „robot“. Z Prahy 10 je i cestovatel a autor řady cestopisů JUDr. et PhDr. Miroslav Stingl, který je dlouhodobě jedním z nejpřekládanějších a v cizině také vydávaných českých spisovatelů. Návštěvníci přednášky byli seznámeni také s dílem prof. Ing. Ericha Václava, DrSc., nebo doc. RNDr. Josefa Sekyry, CSc. a dalších.

Kronika m. č. Praha 10 se začala psát v roce 2004 na popud magistrátu hlavního města Prahy, který rozeslal jednotlivým městským částem dopis, kde upozorňoval na to, že dle zákona č. 80 z roku 1920 má každá politická obec vést pamětní knihu obecní. Představitelé radnice tuto myšlenku podpořili a následně vznikla pozice kronikáře, který má tuto agendu na starosti.

 

Všechny sepsané kroniky z let 2004 až 2011 se dají dohledat na stránkách úřadu Prahy 10, které jsou www.praha10.cz. První napsaná kronika rekapituluje rok 2004, ale zabývá se i historií a má celkem 307 stránek. Například zatím poslední kronika - za rok 2011 - má již 351 stran. Celkem tak bylo napsáno o Praze 10 a osobnostech městské části kolem 2 tisíc stran informací. Práce na kronice trvá od ledna do prosince a pak několik měsíců zabere ještě grafické a textové zpracování a opakované ověřování informací.