Aktuality z dopravy

Praha 10 finišuje se strategií na 10 let, nechává si posuzovat její vliv na životní prostředí

Už nyní je Desítka za svůj přístup k udržitelnému rozvoji chválena, minulý týden převzala ocenění od Národní sítě Zdravých měst ČR.

MČ Praha 10 finalizuje svůj historicky první Strategický plán udržitelného rozvoje (SPUR), na období 2020-2030. Do 17. února si ho nechává připomínkovat prostřednictvím všeobecně uznávaného řízení SEA, které posuzuje vliv koncepcí na životní prostředí. Za proaktivní přístup k udržitelnému rozvoji byla Desítka oceněna už v minulém týdnu.

Praha 10 je teprve třetí pražskou městskou částí, (po MČ Praha-Libuš a MČ Praha 12), jež si nechává externě posoudit vlivy svého strategického materiálu na životní prostředí. Na zpracování podkladů vršovická radnice odborně spolupracuje s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, hodnotitelem je Odbor ochrany prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí při Magistrátu hl. m. Prahy. Na něj je možné do 17. 2. 2020 zasílat připomínky ke zveřejněnému záměru SPUR MČ Praha 10 (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_PHA004K).

Zpracování desítkové strategie probíhalo za výrazné spoluúčasti veřejnosti. MČ sesbírala 1 148 podnětů od občanů, 282 od podnikatelů, spolků a rodin a 7 200 z pocitových map. Vloni na podzim proběhlo veřejné setkání s obyvateli, následně nad návrhy diskutovaly expertní pracovní skupiny.

„Jsme velmi rádi, že se občané do vzniku materiálu zapojili v tak hojném počtu. Jejich aktivita ještě předčila naše očekávání. Těší mě, že jsme do strategie mohli zapracovat praktické podněty samotných obyvatel naší městské části,“ pochvaluje si starostka Desítky Renata Chmelová (VLASTA).

Participaci občanů z Prahy 10 kvituje i Národní síť Zdravých měst ČR, která na své konferenci ocenila jako „Dobrou praxi mezi obcemi“ dobrovolnickou iniciativu Naše Malešice. Kromě toho získala MČ Praha 10 ještě cenu za přístup k udržitelnému rozvoji. V metodě místní Agenda 21 se posunula o dvě kategorie výš, za což se stala „Skokanem roku“.

Podrobnější informace ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje jsou k dispozici na webu www.praha10.cz/strategie.