Aktuality z dopravy

Novinka ve výuce na ZŠ U Vršovického nádraží

Ve školním roce 2019/2020 zařadila ZŠ U Vršovického nádraží do výuky žáků osmých tříd a deváté třídy mediální výchovu. Reaguje tak na moderní trendy ve vzdělávání. „Mediální výchova se dnes vyučuje na progresivních základních a středních školách, proto mám radost, že se podařilo zrealizovat její výuku i na naší škole,“ konstatuje ředitelka školy Jana Frojdová. „V rámci mediální výchovy se děti učí rozlišovat seriózní média od bulváru, odhalovat tzv. fake news, pronikat do světa reklamy, orientovat se v nástrahách sociálních sítí nebo se bránit kyberšikaně,“ přibližuje ředitelka aktuální témata.

Při výuce ale zdaleka nejde jen o teorii. Mediální výchovu vyučuje zkušená novinářka, takže v hodinách není nouze o praktické ukázky a postřehy z praxe. I experti na vzdělávání potvrzují, že zejména u nových předmětů, jako jsou právě mediální výchova, informatika či finanční výchova, školy odborníky potřebují. ZŠ U Vršovického nádraží je tedy v tomto ohledu moderní školou.

Žáci píší časopis sChOOL
Mediální výchova na ZŠ U Vršovického nádraží přirozeně doplňuje tvorbu školního časopisu sChOOL, který zde vychází od podzimu 2017 a který patří mezi nejúspěšnější projekty školy. Na jaře 2018 byl zvolen nejlepším školním časopisem v Praze a v listopadu 2018 dokonce nejlepším školním časopisem v České republice. Letos se redakce sChOOL pokusí tento úspěch zopakovat - šance podle všeho rozhodně má.
„Časopis v letošním školním roce rozšířil počet stran, zapracoval na grafice i na kvalitě článků,“ věří projektu jeho koordinátorka Alena Bartošová. V čem je podle ní časopis originální? „Snažíme se vše dotahovat do detailů, přemýšlet o každé technické i estetické drobnosti. A druhá věc, na kterou jsme ve sChOOLu pyšní? Časopis je živý a fresh. I když se na jeho stránkách děti věnují vážným tématům, pořád jde o lehké a vtipné čtení.“
Nejvíc ji prý těší, když vidí, jakou radost mají mladí redaktoři z tvoření. „Na našich redakčních schůzkách se to hemží nápady, za které by se nemusely stydět novinářské kapacity. Děti, které jsou do tvorby časopisu zapojené od samého počátku, si často vedou jako opravdoví profíci,“ uznává Bartošová. „Děti už ovládají žurnalistickou terminologii, dovedou samy navrhovat témata, formulovat názory a nebojí se klást otázky svým spolužákům a učitelům. Orientují se v rozmístění rubrik v časopise, umí neomylně vybrat nejlepší fotografii nebo třeba i ustát případnou kritiku okolí, což k novinářské práci taky patří.“

Oblíbené rubriky
Díky tomu, že se v letošním školním roce do tvorby časopisu zapojili v rámci mediální výchovy i osmáci a deváťáci, může se sChOOL pochlubit fundovanými recenzemi počítačových her nebo rubrikou věnovanou životním snům, kde žáci popisují, na které střední školy plánují nastoupit a čemu se v životě chtějí věnovat. Hodně oblíbené jsou i letos zavedené rubriky Okénko pro gurmány, kde redaktorky hodnotí obědy ze školní jídelny, nebo Módní policie, v níž sChOOL paroduje bulvár. Časopis sChOOL tedy informuje o dění ve škole, přináší rozhovory, ankety, reportáže, poodhaluje soukromí učitelů a se svými povídkami, komiksy a glosami má i literární přesah. Víc a víc ale roste i jeho sociální rozměr, jak potvrzuje i ředitelka školy Jana Frojdová: „Časopis přispívá k dobré atmosféře ve škole. Žáci se z článků dozvídají o zájmech svých učitelů a obráceně, pobaví se, dozvědí se pozoruhodné informace ze zákulisí fungování školy. Celá škola se prostě vždy těší na nové číslo časopisu sChOOL,“ uzavírá.
O tom, že bývá na co se těšit, se můžete přesvědčit na webu školy www.zsvrsovicka.cz, kde jsou všechna čísla ke stažení. Časopis vychází čtyřikrát do roka i v tištěné podobě, a to za finančního přispění Úřadu městské části Praha 10.
 
Jubilejní desáté číslo
Na konci ledna vyšlo zimní číslo časopisu sChOOL, v pořadí již desáté. Pod názvem „sChOOLatiny“ chystá škola toto jubileum oslavit. Připravuje například výstavu deseti zarámovaných titulních stran dosud vydaných čísel. Redakce časopisu sChOOL také v rámci kulatin plánuje čtení nejlepších článků či veselý konkurz na sChOOL reportéra/reportérku.

Fotoprojekt Proměny školy
Kromě toho, že se tedy žáci mediální výchovy mohou zapojit do tvorby časopisu, věnují se i dalším činnostem, které rozvíjejí jejich mediální gramotnost. Třída 8. A například natočila sérii reklamních spotů parodujících nejslavnější televizní reklamy. Vyzkoušela si tedy filmování, střih nebo formulování trefných sloganů. V 8. B se zase nadmíru vydařila hra na marketingovou agenturu, v níž měly týmy zpracovat konkrétní zakázky na propagaci produktů. Zároveň žáci pracují na celoročním projektu Proměny školy od září 2019 do června 2020. Každý měsíc
odevzdávají fotografie ve třech kategoriích: architektura školy, akce/reportáž a portrét. Fotky posílají emailem, čímž se zároveň cvičí v kultivaci e-mailové komunikace. Jsou také vedení k tomu, aby si hlídali termíny odevzdání, základní parametry fotky a celkovou prezentaci jednotlivých fotografií. Průběžně vybrané snímky škola umísťuje na svůj Facebook a Instagram, přičemž právě i aktivita na sociálních sítích je součástí mediální výchovy.
Projekt směřuje k veřejné venkovní výstavě, kterou chce ZŠ U Vršovického nádraží zrealizovat na konci školního roku. Už teď se ukazuje, že školu navštěvuje řada talentovaných fotografů.