Aktuality z dopravy

Nový sběrný dvůr v Praze 10

Od března letošního roku je v Praze 10 opětovně otevřený sběrný dvůr hlavního města, a to v ulici Dřevčická, přibližně 200 metrů od ulice Černokostelecká, v areálu společnosti Domeček - odpady. Dle sdělení magistrátu má být sběrný dvůr prozatím v provozu po dobu jednoho roku. Přítomnost sběrného dvora přímo na území městské části je významná především z hlediska zvýšené dostupnosti pro bezplatné odkládání různorodých domácích odpadů a tím jako prevence nežádoucím černým skládkám. Obyvatelé Prahy 10 v tuto chvíli mají pro svou potřebu dostatek míst, kam mohou své odpady odvážet, protože kromě dvora v ulici Dřevčická zůstávají v provozu i další blízké sběrné dvory, např. v ulicích Perucká či Malešická.

Publikováno: 05.03.2015
Kategorie: Článek, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé888
Nový sběrný dvůr v Praze 10

Ve sběrném dvoře lze bezplatně odkládat velkoobjemový odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), chladící zařízení a další vysloužilé elektroodpady (pračky, televize, sporáky, monitory, počítačové komponenty, drobné elektrozařízení apod.), všechny druhy domácích nebezpečných odpadů, autobaterie, autoskla, sanitární zařízení, dřevěný odpad, kovový odpad, plasty, papír, sklo, odpad z údržby zeleně aj. Vše v množstvím obvyklém pro provoz domácností. Jednorázový návoz odpadu je omezen na vjezd vozidel maximálně do 3,5t. 

 

Sběrné dvory jsou provozovány v rámci systém komplexního nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města Prahy. Občané s trvalým pobytem na území hlavního města, fyzické osoby, zde tak mohou své odpady odkládat zdarma. Trvalé bydliště je nutné prokázat občanským průkazem. Vysloužilá elektrozařízení jsou odebírána v režimu tzv. zpětného odběru. Zpoplatněn je pouze odběr pneumatik, a to částkou 25 Kč za kus. Stavební suť z bytových úprav je možné odevzdat zdarma do množství 1m³ na osobu a měsíc. Do sběrných dvorů nelze předávat směsný odpad.

Občané Prahy 10 mají v současné době v optimální dostupnosti tyto sběrné dvory:

  • Praha 10 – ul. Dřevčická (cca 200 m od ul. Černokostelecká)
  • Praha 10 a 14 – ul. Teplárenská 5 (cca 300m po pravé straně od ul. Průmyslová)
  • Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2542/10 (cca 200m po pravé straně od ul. Vršovická)
  • Praha 4 – Spořilov, ul. Zakrytá (slepá část ulice) 
  • Praha 3 – Žižkov, ul. Malešická (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

 

Provozní doba ve sběrných dvorech: 
Po – Pá: 8,30 – 18,00 hod. (v době zimního času je do 17,00 hod.) 
So: 8,30 – 15,00 hod.