Aktuality z dopravy

Nová lávka přes Botič

Nová lávka vznikne mezi ulicemi Ukrajinská, K Botiči a Přípotoční ve Vršovicích v Praze 10. „Místní občané dlouhodobě požadovali vybudování spojení přes potok, který zde tvoří nepřekonatelnou bariéru. Mostek naváže na pěší a cyklistické stezky, které zde nedávno vznikly,“ vysvětlila záměr místostarostka pro územní rozvoj Ivana Cabrnochová (SZ).

Nová lávka přes Botič

Zajímavostí projektu je jeho ohleduplnost k životnímu prostředí. „Mostek bude umístěný tak, aby při stavbě nemusel být pokácen žádný strom. Bude dlouhý 28 metrů, široký 3,25 metru a samozřejmě bude včetně nájezdů bezbariérový. Svým pojetím se lávka snaží nenásilně vplynout do prostředí a logicky se zapojit do stávající cestní sítě. Na koncích bude opatřena sloupkem zabraňujícím vjezdu automobilů,“ dodala místostarostka Ivana Cabrnochová.

Praha 10 investuje do rozvoje sítě pro pěší a cyklistickou dopravu. V letošním roce bude postavena trasa pro chodce a cyklisty od ulice Záběhlická k Hamerskému rybníku. „Chodníky v této oblíbené rekreační oblasti jsou v havarijním stavu a jejich obnova už je nezbytně nutná,“ konstatuje místostarostka Cabrnochová. Připravuje se rozšíření přemostění Botiče v ulici Na Lávce, aby tudy mohla projíždět záchranářská auta v případě opakování loňských povodní. V rámci výstavby tzv. zeleného ostrova okolo tramvajových zastávek Průběžná budou doplněny cyklistické pruhy v ulici V Olšinách. Tyto plány jsou součástí rozpočtu Prahy 10, který bude projednán zastupitelstvem v druhém únorovém týdnu.