Aktuality z dopravy

Mobilní sběr nebezpečných odpadů startuje v březnu

Ve středu 18. března je v Praze 10 zahájen tzv. mobilní sběr nebezpečných odpadů pocházejících z provozu domácností. Při mobilním sběru lze zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie. Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla.

Publikováno: 20.03.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé896
Mobilní sběr nebezpečných odpadů startuje v březnu

Svoz bude v letošním roce probíhat celkem na pěti trasách v termínech dle stanoveného rozpisu, viz: http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/mobilni-svoz-nebezp.-odpadu.aspx

 Při svozu nejsou odebírány lednice nebo televizory, které je možné bezplatně odevzdat (stejně jako výše uvedené odpady) ve sběrném dvoře – např. v ulici Dřevčická (Malešice), Teplárenská (Kyje), Perucká (Vinohrady), Malešická (Žižkov) nebo Zakrytá (Záběhlice). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad předat i ve stabilní sběrně nebezpečných odpadů (P 10 – ulice Moskevská).