Aktuality z dopravy

MČ Praha 10 vysadila 21 stromů za narozené děti, zaměří se i na adopci dřevin

Na Desítce je jednadvacet nových stromů za narozené děti. V oblíbeném projektu, který už od roku 2007 symbolicky věnuje dřeviny čerstvě narozeným občánkům Prahy 10, bude městská část pokračovat i nadále. Výsadby nových stromořadí chce rozšířit na místa, která jsou sice na jejím území, ovšem nemá je ve správě. Velký důraz bude radnice klást také na péči o již zasazené dřeviny a iniciativu Adoptuj strom.

Publikováno: 12.12.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí3787

„Osobně mě velmi těší nárůst zájmu o relativně nový projekt Adoptuj strom. Ten spočívá v tom, že se občané či organizace dobrovolně zavazují k péči o konkrétní dřevinu v místě jejich bydliště či působení. Rád bych do této aktivity ještě více zapojil místní organizace dětí a mládeže a další spolky,“ říká Milan Maršálek (VLASTA), radní pro životní prostředí a udržitelnost. „Základní princip je stejný jako v případě Stromů za narozené děti: Zapojit občany do péče o své nejbližší okolí a pomáhat jim u dětí budovat kladný vztah k přírodě,“ vysvětluje radní Maršálek.

O strom za svého potomka se obyvatelé Desítky mohou přihlásit při vítání občánků. Pokud mají zájem, je některá z nových dřevin opatřená cedulkou s křestním jménem jejich chlapečka nebo holčičky. Každý strom je věnovaný maximálně deseti dětem. „Pokaždé se snažíme vyjít vstříc přání rodičů a vybrat stromek na místě, které preferují. Mohou pak sledovat, jak dřevina roste společně s jejich potomkem. Na podzim jsme zasadili celkem jednadvacet stromů - ve Vršovicích, Strašnicích, Malešicích a na Zahradním Městě. Nejčastějším druhem byla tentokrát atraktivní višeň chloupkatá oblíbená jak pro své bohaté jarní květy, tak podzimní barevné listy,“ shrnuje vedoucí odboru životního prostředí Martin Pecánek.

Kromě samotné výsadby (jen v rámci projektu Stromy za narozené děti bylo vysázeno přes 4 500 dřevin) a zapojování veřejnosti se nové vedení městské části zaměří také na další zkvalitňování celkové péče o veřejnou zeleň.„Chceme připravit jednoduchou a pro veřejnost i odborníky přehlednou koncepci a přesný přehled toho, kdo a jak se stará o konkrétní pozemky na našem území. Řadu míst spravuje zejména Technická správa komunikací hlavního města Prahy, od níž máme rámcový příslib spolupráce na výsadbách v námi vytipovaných ulicích Desítky,“ popisuje Milan Maršálek.  

Seznam vysázených stromů za narozené děti po jednotlivých letech najdete zde.  

Podrobnosti k zapojení do projektu Adoptuj strom naleznete zde