Aktuality z dopravy

MČ Praha 10 vyhlašuje soutěž Trenér roku, speciálně za rok 2020

MČ Praha 10 letos neocení samotné sportovce, ale jejich kouče, jimž  koronavirová krize značně zkomplikovala práci. Každoroční anketa „Sportovec roku“ proto bude nahrazena soutěží „Trenér Prahy 10“, která už byla oficiálně vyhlášena. Nominace je možné podávat až do 25. ledna 2021, v únoru porota vybere vítěze. 

Publikováno: 16.12.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sport, Ankety a soutěže3339

„Vládní nařízení reagující na pandemii letos výrazně omezila sportovní aktivity, zejména profesionální soutěže a závody. Řada sportovců tak nemůže vykázat žádné výkonnostní výsledky za kalendářní rok 2020, jakékoliv srovnávání by tedy nebylo spravedlivé,“ vysvětluje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), do jejíž gesce patří i oblast sportu.

„Naopak role trenérů ve složitém období ještě vzrostla. Rozhodli jsme se proto tradiční anketu upravit tak, abychom mohli výrazně zpopularizovat dlouhodobou činnost trenérů, dobrovolníků i (polo)profesionálů, kteří pracují ve sportovních klubech s mládeží,“ doplňuje předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity Václav Vlček (VLASTA/Desítka pro domácí).

Soutěž je určena pro aktivní trenéry, minimálně ve věku 16 let, kteří pravidelně vedou jednoho či více mládežnických svěřenců (do 21 let) v některém z klubů sídlících v Praze 10. Zúčastnit se mohou také dobrovolní kouči bez trenérské licence i částečně profesionální trenéři.

Nominovat mohou svěřenci (sami či prostřednictvím rodičů), kolegové trenéři, funkcionáři klubů a zastřešujících svazů do 25. ledna příštího roku. Formulář pro přihlášení je dostupný online. Každý nominovaný bude po uzávěrce nominací vyzván k potvrzení a doplnění kontaktních informací, včetně souhlasu s jejich zpracováním.

Následně zasedne porota složená z členů Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, a sportovních osobností Desítky, a vybere vítěze. „Ti letos nebudou odměněni veřejně, slavnostní vyhlášení z důvodu předběžné opatrnosti pořádat nebudeme. Poukaz na nákup v sportovního vybavení a symbolickou individuální dotaci pro klub na odměny trenérů každému předáme individuálně,“ popisuje Jana Komrsková a dodává, že finance původně alokované na slavnostní vyhlášení byly přesunuty právě na odměny pro vítěze. 

V podpoře trenérů mládeže bude městská část i nadále pokračovat, tento závazek si současné vedení vetklo do Programového prohlášení Rady městské části pro volební období 2018–2022, je obsažen i ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030. „Osud ankety Sportovec roku bude do budoucna záležet na vývoji pandemie COVID-19 a příslušných vládních nařízení,“ říká Václav Vlček.

Základní kritéria výběru oceněných trenérů:

  • roky praxe
  • množství svěřenců
  • dosažené výsledky svěřenců (dlouhodobě)
  • vlastní sportovní úspěchy (dlouhodobě)
  • nesportovní kritéria (osobní příběh, další činnost, záslužné činy a aktivity)

reference třetích osob (svěřenců, rodičů svěřenců, kolegů, sportovních osobností apod.)