Aktuality z dopravy

MČ Praha 10 projedná rozpočet na příští rok. Finanční výbor bude online pro zástupce opozice i občany

Poprvé v historii uspořádá MČ Praha 10 svůj finanční výbor prostřednictvím videokonference. Na tu se mohou 9. 12. 2020 od 15:30 přihlásit jak samotní členové výboru (zástupci koalice i opozice), tak zájemci z řad občanů. Jedná se o první krok transparentního procesu schvalování rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2021. Ten bude finišovat 21. prosince, na nejbližším zasedání desítkového Zastupitelstva.

Publikováno: 08.12.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Volené orgány3336

Obyvatelé městské části se mohou jednání výboru zúčastnit online. K dispozici budou mít chat pro pokládání konkrétních dotazů. Kromě toho mohou využít možnosti podávat písemné připomínky, a to nejpozději tři pracovní dny před zasedáním Zastupitelstva – prostřednictvím podatelny úřadu, nebo na mail radní pro rozpočet a dotace Lucie Sedmihradské (lucie.sedmihradska@praha10.cz). 

„Přímý přenos z finančního výboru projednávajícího rozpočet jsme udělali už vloni. Letos jsme, vzhledem k situaci, zvolili variantu videokonference, a zároveň dali lidem možnost se živě ptát na to, co je zajímá,“ popisuje radní Lucie Sedmihradská (VLASTA) a dodává: „Rozpočet městské části je naprosto zásadní, a zároveň pochopitelně složitý materiál. Proto je pro nás velmi důležité ho nejen otevřeně prezentovat, ale zároveň vysvětlit jeho strukturu či výši.“  

Finanční plán na rok 2021 si občané mohou už nyní nastudovat na webu městské části, na zítřejším jednání výboru bude prezentován po jednotlivých kapitolách. „Termíny předcházející samotnému schválení rozpočtu byly určeny tak, abychom se opět, stejně jako vloni, vyhnuli rozpočtovému provizoriu,“ říká radní Sedmihradská.

Ta nezastírá, že vzhledem k aktuální situaci bylo plánování příjmů a výdajů složitější než v minulosti. „Absolvovali jsme spoustu jednání, materiál prošel celou řadou úprav. Přesto se podařilo dát dohromady návrh, který je z mého pohledu proinvestiční. Udržení investic na 25 procentech celkových výdajů považuji za klíčový prostředek, jak na úrovni samosprávy čelit nadcházející ekonomické krizi způsobené tou koronavirovou,“ zdůrazňuje Lucie Sedmihradská.