Aktuality z dopravy

MČ Praha 10 občanům představí projekty pro příští rok

Desátá městská část pořádá setkání se svými občany, kde jim představí, co pro ně chystá v příštím roce. Fórum se uskuteční ve středu 20. října od 17:30 ve zrekonstruovaných prostorech bývalého kina Vzlet. Zástupci vršovické radnice budou prezentovat projekty, které budou součástí tzv. akčního plánu na rok 2022. Ten bude zahrnovat i náměty samotných obyvatelů a městská část jím naplňuje desetiletou strategii svého udržitelného rozvoje.

Publikováno: 18.10.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Projekty3520

Událost „Akční plán v akci“ je koncipovaná jako diskuzní fórum. Sál Vzletu bude rozdělený na pět tematicky pojatých stolů (životní prostředí; školství a investice; územní rozvoj a doprava; rozpočet městské části a volný čas, kultura, sport, sociální pomoc, informovanost), přičemž u každého budou účastníkům k dispozici odborníci z řad vedení městské části či věcně příslušných odborů úřadu.

„Průběh bude takový, že občanům představíme nejzásadnější či podle našeho názoru nejzajímavější projekty v dané oblasti. Obyvatelé se pak budou moci ptát na podrobnosti,“ nastiňuje starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová (VLASTA). „Cílem je, aby dopředu věděli, jaké aktivity pro příští rok chystáme, abychom slyšeli jejich názor a mohli případně ještě projekty drobně upravit na základě jejich konstruktivních podnětů,“ dodává starostka Chmelová.  

Ta speciálně oceňuje, že občané se na tvorbě akčního plánu sami aktivně podíleli. „Vyslyšeli naši výzvu a poslali nám přes stovku námětů. Některé z nich jsme do akčního plánu přímo zařadili, v jiných případech jsme se inspirovali do budoucna nebo myšlenku našich obyvatel využili v trochu jiném kontextu,“ uvádí Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro rozpočet a finance. „Chceme veřejnosti i názorně ukázat, jak probíhá financování jednotlivých projektů, akční plán je totiž přímo navázaný na rozpočet,“ zdůrazňuje Lucie Sedmihradská. 

Akčním plánem MČ Praha 10 naplňuje svůj strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2020-2030 (www.strategieprodesitku.cz) který schválilo Zastupitelstvo městské části v květnu 2020. V prosinci téhož roku pak schválilo svůj historicky první akční plán. Ten druhý zastupitelstvo projedná ještě letos a bude bohatší o podněty samotných občanů.

MČ Praha 10 klade na zapojení svých občanů do rozvoje Desítky a jejich informovanost systematicky velký důraz. Už samotná strategie udržitelného rozvoje vznikala za výrazného přispění jak jich, tak expertů na dané oblasti. 

Akce se koná za dodržení aktuálně platných hygienických opatření. U vstupu na akci budou účastníci požádáni o doložení:
  • negativního RT-PCR test starého nejvýše 7 dní, 
  • negativního RAT antigenního testu starého nejvýše 72 hodin,
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Děkujeme za spolupráci.