Aktuality z dopravy

MČ Praha 10 má rozpočet i akční plán na rok 2021. Čtvrtina výdajů jde na investice

MČ Praha 10 má ode dneška rozpočet na příští rok. Spolu s plánem zdaňované činnosti a akčním plánem navázaným na desetiletou strategii rozvoje ho schválilo Zastupitelstvo. Městská část se tak podruhé za sebou vyhne rozpočtovému provizoriu. Přes složitou epidemiologickou, a s tím spojenou finanční situaci jde 25 procent výdajů na investice.

Publikováno: 21.12.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance3344

Základní parametry navrženého rozpočtu, tedy očekávané příjmy 784 mil. Kč, navrhované výdaje 1128 mil. Kč a schodek 344 mil. Kč, jsou podobné jako v minulém roce. Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 432 mil. Kč a náklady 398 mil. Kč, z nichž 192 mil. Kč je určeno na opravy a udržování svěřeného majetku. Zisk 34 mil. Kč bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic městské části.

„Přes aktuální krizi se nám podařilo udržet vysoký poměr investic, konkrétně se jedná o čtvrtinu všech výdajů. V příštím roce bude dokončena rekonstrukce Polikliniky Malešice. Na opravy a rekonstrukce školních budov bude vynaloženo přes 120 mil. Kč,“ konkretizuje radní pro rozpočet a finance Lucie Sedmihradská (VLASTA) a zmiňuje další výzvy, které před vedením MČ letos stály: „Byly jimi zejména rozsáhlá změna metodiky vykazování osobních nákladů a tvorba rezervy na stěhování a nájem náhradních prostor pro fungování úřadu po dobu plánované rekonstrukce radnice.“ 

„Hlásíme se k udržitelnému rozvoji nejen v oblasti životního prostředí, ale také k udržitelnému hospodaření s penězi nás všech,“ komentuje výsledek několikaměsíčních příprav Renata Chmelová (VLASTA), starostka MČ Praha 10. 

Vůbec poprvé v historii desáté městské části je plán příjmů a výdajů doplněn i ročním akčním plánem, kterým bude Desítka naplňovat svůj Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2020 – 2030. Věcné priority jsou konkrétně navázané na rozpočet, což činí z dlouhodobé strategie ryze praktický a velmi transparentní dokument,“ říká starostka Chmelová. 

Na transparentnost kladlo vedení městské části důraz i při samotné přípravě rozpočtu. Finanční výbor, který ho 9. prosince projednával, byl prostřednictvím videokonference přístupný nejen zástupcům opozice, ale i občanům. Ti se mohli ptát online prostřednictvím chatu a zároveň měli možnost podávat písemné připomínky.