Aktuality z dopravy

Městská rada řeší další postup ve věci Key Investments

Další postupem včetně možnosti podání žalob a dalších právních kroků se ve věci důsledků smluvních vztahů se společností Key Investments zabývala na svém posledním zasedání rada desáté městské části. Důvodem předloženého materiálu byly informace zveřejněné v tiskové zprávě společností Kingwater Holdings Limited o restrukturalizaci podle nichž byl stadion v Edenu doposud vlastněný E Side Property (ESP) převeden do vlastnictví společnosti VINET Invest, a.s. Tyto informace získala navíc Praha 10 až z médií.
Praha 10 v tuto chvíli disponuje celkem 234 ks dluhopisů ESP, výnosy z nichž jsou v tuto dobu řádně spláceny. Radnice si nicméně v souvislosti s novým vývojem vlastnické struktury ESP nechala vypracovat nové právní posudky. Podle nich může teoreticky hrozit nebezpečí neuspokojení případných pohledávek věřitelů ESP a nový vlastník by také například mohl majetek tvořící Arénu EDEN zatížit právy třetích osob či jinak tento majetek znehodnotit, včetně prodání třetí straně.
 
 
Rada městské části proto nyní ve spolupráci s právníky rozhoduje o dalším postupu, včetně podání žaloby na určení neplatnosti vkladu aktiv ESP do společnosti Vinet Invest a podání předběžného opatření, kterým by soud zakázal nakládání s akciemi této letos vzniklé firmy. O dalším vývoji a krocích v této záležitosti bude městská část neprodleně informovat.