Aktuality z dopravy

Desítka představila generel cyklistické dopravy. Dokument je nyní vystaven na webu radnice a je otevřený k připomínkám veřejnosti.

Ve středu 11. června uspořádala Praha 10 prezentaci aktualizovaného generelu cyklistické dopravy. Ve večerních hodinách se představení dokumentu a následné debaty zúčastnilo asi dvacet obyvatel. Od nynějška do konce července mohou lidé dokument připomínkovat na webových stránkách radnice. 


Cyklistická doprava je v evropských metropolích na vzestupu. Již nejen v tradičních cyklistických „rájích“ jako jsou Amsterodam nebo Kodaň jezdí lidé do práce, do školy nebo za zábavou na jízdním kole. I města Vídeň a Mnichov, která jsou Praze svým charakterem velmi blízká, přizpůsobují své ulice pro jízdu na kole. A další evropská města je následují. Ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, existují pro to vedle nadšení i silné racionální důvody. Cyklistická doprava je rychlý, levný a zdravý způsob každodenní přepravy. Města, jejichž obyvatelé si již na jízdu na kole zvykli, vykazují nižší úroveň dopravního stresu a větší atraktivitu prostředí. Navíc lidé často dojíždějí na kratší vzdálenosti, na které bývá kolo nejrychlejší. Potenciál cyklistické dopravy si uvědomuje i Praha 10 a proto nechala aktualizovat specializovaný dokument Generel cyklistické dopravy.
 

 

Nebude to hned, ale je potřeba na to myslet


Generel cyklistické dopravy vychází z celopražské sítě tras a vyhodnocuje celé území Prahy 10 z hlediska pohybu na kole. Hlavním cílem koncepce je stanovení základních principů a systému pro řešení cyklistické dopravy a rekreace. Koncepce je postavena na principu vzájemné koexistence jednotlivých druhů dopravy, jejich vzájemném doplňování a ohleduplnosti jednotlivých uživatelů. 


Navržená opatření umožňují efektivněji sdílet společný prostor města bez oddělování jednotlivých druhů dopravy. Jde o klíč ke skloubení všech požadavků tak, aby se při jakýchkoli úpravách veřejného prostoru počítalo mj. i s používáním jízdního kola. Materiál navrhuje způsob rozvoje cyklistické dopravy a rekreace a má sloužit pouze jako podklad pro zadávání, koordinaci a řešení podrobné projektové dokumentace konkrétních záměrů.


Po veřejné prezentaci je materiál představen na webových stránkách radnice. Dokument je otevřený do konce letošního července k připomínkám a námětům veřejnosti. Poté bude dopracován do konečné podoby a předložen vedení městské části ke schválení. Cyklogenerel najdete na adrese:

http://www.praha10.cz/mestska-cast/doprava/cyklodoprava/generel-cyklistickych-cest.aspx


Své připomínky a náměty posílejte do 31. 7. 2014 koordinátorovi Danielovi Bernardovi na email danielb@praha10.cz.