Aktuality z dopravy

Budou se sbírat nebezpečné odpady

Ve dnech 1., 2. a 3. července proběhnou další kola mobilního svozu nebezpečných odpadů. Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla, fotochemikálie.

Při svozu nejsou odebírány lednice nebo televizory, které je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře – např. v ulici Teplárenská (Malešice), Peruská (Vinohrady - Praha 2), Malešická (Žižkov - Praha 3) nebo Zakrytá (Záběhlice – Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt do některé ze stabilních sběren nebezpečných odpadů (v Praze 10 – ulice Moskevská a Dřevčická) nebo do uvedených sběrných dvorů. Léky a teploměry lze odevzdávat také ve všech lékárnách.

 

Souhrn termínů a přistavení mobilního sběru je ZDE