Pronájem obřadní síně a multifunkčního sálu Vršovického zámečku

Budova zámečku z přední venkovní stranyObřadní síň a reprezentativní prostory Vršovického zámečku byly společně s prostory Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem slavnostně otevřeny po tříleté rekonstrukci na jaře roku 2014.

Od března roku 2014 mohou nejen občané Prahy 10 využívat nově zrekonstruované prostory obřadní síně k uzavření sňatku a občané městské části Praha 10 k vítání občánků.

Možnost pronájmu obřadní síně a multifunkčního sálu zámečku je umožněna školám, neziskovým organizacím, nadacím, ale i širší veřejnosti.

 

Jaké prostory zámečku je možné si pronajmout?

Radnice Prahy 10 nabízí k pronájmu prostory obřadní síně (viz foto) a multifunkčního sálu (viz foto) Vršovického zámečku (Moskevská 120/21, Praha 10 - Vršovice).
Pro přehlednost jsme rozdělili prostor do dvou zón, které je možné pronajmout odděleně nebo společně.

Zóna I. zahrnuje prostory obřadní síně včetně přilehlých prostor, sociálního zařízení a šatny. Nabízíme také možnost objednat za poplatek obsluhu do šatny, obsluhu osvětlení a ozvučení.

Zóna II. zahrnuje prostory multifunkčního sálu včetně sociálního zařízení.

Grafické znázornění a rozdělení uvedených zón (DOCX, 128 kB)

 

Interiér zámečku Jaká je cena pronajímaných prostor?

Pro zájemce o pronájem prostor je připraven ceník pronajímaných prostor. Nájemné je stanoveno dle přiloženého ceníku za každou započatou hodinu. Doba pronájmu se stanoví v hodinách, minimálně však na 2 hodiny.

V ceně nájmu jsou zahrnuty poplatky za služby (vodné, stočné, osvětlení vnitřních prostor). Nájemné nezahrnuje cenu za pronájem a obsluhu audiovizuální techniky, za provoz šatny a za úklid nadměrného znečištění pronajímaných prostor.

Ceník (DOCX, 16 kB)

 

Kdy je možné si prostory zámečku pronajmout?

Zájemci si mohou prostory zámečku pronajmout celoročně v pracovní dny v době od 8:00 do 19:00 hodin.
Doba pronájmu se stanoví v hodinách, minimálně však na 2 hodiny.
Vždy si s předstihem ověřte dostupnost pronajímaných prostor ve vámi požadovaném termínu u kontaktní osoby, která zajišťuje pronájem prostor zámečku – zaměstnanec ÚMČ Praha 10.

 

Smlouva o nájmu

Nájemce podepíše, v případě zájmu o pronájem prostor, Smlouvu o nájmu, ve které je specifikován předmět nájmu (vymezení pronajímaných prostor), doba a účel pronájmu (kde si pronajímatel vyhrazuje právo posoudit navržený konkrétní účel nájmu prostor, který bude odpovídat úrovni pronajímaných prostor a historické budovy, ve které se pronajímané prostory nachází, a také skutečnosti, že se v budově nachází Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček). Dále jsou ve Smlouvě o nájmu uvedeny práva a povinnosti pronajímatele a nájemce.

Smlouva o pronájmu (DOCX, 28 kB)

 

Zajištění obsluhy do šatny, obsluhy audiovizuální techniky, cateringu

V případě zájmu může pronajímatel, tedy městská část Praha 10, zajistit obsluhu do šatny a obsluhu audiovizuální techniky, kterou je možné po domluvě a za poplatek využít.
Pokud bude mít nájemce zájem o zajištění cateringových služeb, pronajímatel zprostředkuje zajištění občerstvení, jež je v prostorách zámečku nabízeno.
Upozorňujeme však, že občerstvení je možné zajistit a konzumovat pouze v Zóně II., nikoliv v Zóně I.

 

Kontakt

Pronájem zajišťuje Lukáš Albrecht.
Adresa zámečku: Moskevská 120/21, Praha 10 - Vršovice.

 

Virtuální prohlídka zámečku

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10