Prodej volných bytových jednotek

Vzorová kupní smlouva (PDF, 590 kB)
Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (PDF, 460 kB)

Aktualizovaný seznam volných bytových jednotek, u kterých byl Zastupitelstvem MČ Praha 10 schválen záměr jejich prodeje v rámci výběrových řízení s elektronickou aukcí, určených k prodeji v roce 2017 a 2018, je ke stažení níže. Tyto volné bytové jednotky budou postupně nabízeny k prodeji v rámci elektronické aukce. V současné době probíhá oceňování těchto volných bytových jednotek. Veškeré aktuální informace budou uveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 10 a zde. V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce kontaktujte Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace Odboru majetkoprávního na tel.: 267 093 495.

Vzor kupní smlouvy na prodej volné BJ (PDF, 600 kB)
Seznam volných bytových jednotek, u kterých byl schválený Záměr prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí (PDF, 540 kB)
www.aukcepraha10.cz

UPOZORNĚNÍ: Každá skupina výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce (označení arabskou číslicí) má jiné číslo účtu pro složení kauce - viz. podmínky jednotlivých výběrových řízení (viz. výše) 

UPOZORNĚNÍ - DŮLEŽITÉ: Městská část Praha 10 se důrazně DISTANCUJE od chování některých subjektů, které nabízí ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE VOLNÝYCH BYTOVÝCH JEDNOTEK z majetku m. č. Praha 10 a za toto zprostředkování od klientů požadují provize. Městská část Praha 10 informuje veškeré potenciální zájemce o účast ve výběrových řízeních na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce z majetku m. č. Praha 10, že tito "zprostředkovatelé" nejen že s m. č. Praha 10 nikterak nespolupracují, ale také nemohou jakkoliv ovlivnit výsledky výběrových řízení!!!

Městská část Praha 10 v rámci prodeje volných bytových jednotek v současné době spolupracuje POUZE se společností Praha 10 - Majetková, a. s.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10